Съвършенството на рибите е доказано с компютърна симулация

Учените създали компютърен модел на тялото на рибите, като взели под внимание начина на плуване, местоположението и променливостта на мускулната форма. Хиляди виртуални риби, с много по-различна първоначална връзка между дължината, дебелината, извивката на тялото и размера на опашната перка, преминали през няколко цикъла на симулирана еволюция.

Еволюционно предимство получавали тези от тях, които имали добро съчетание между скоростта на плуване и количеството изразходвана енергия върху него. Виртуалните риби с по-изгодна форма на тялото предавали своите черти на следващото поколение.

В резултат на последователната еволюция авторите получили множество виртуални риби с максимално оптимизирана форма на тялото. Техните пропорции са били така нарчената крива на Парето. Това означава, че не е възможно да се подобри съотношението на тялото така, че да се увеличи скоростта без да се увеличава консумацията на енергия, и обратното. Еволюционните биолози често говорят за адаптиране към условията на съществуване на определени функции на органите на живите организми. Обикновено тези твърдения са спекулативни и често не са подкрепени реално с нищо. Във всеки случай за такава декларация се изисква да се отделят симптомите, подложени на натиск от тези, които са резултат на случайност. В случаите с изследваните риби сега има надеждни доказателства за това, че формата на техните тела е продиктувана от адаптация, а не е случайност.

Източник – aqualogo.ru / Превод – meri