Червенокоремна бумка

Червенокоремната бумка се среща значително по рядко в нашата страна от жълтокоремната си посестрима .Тя живее само в равнините. Гръбната страна на червенокоремната бумка е сива до кафяво сива, обикновено с тъмни петна и слабо изпъкнали жлезисти брадавички. Коремната страна е пъстра черно -синя и огненочервена, като в нея преобладава тъмният цвят, а червеният се среща като отделни неправилни петънца. Дължината на тялото на червенокоремната бумка достига до 4 -5 см .Това жабче живее най -вече в локви, канавки и блатца, но се среща и в по -големи водоеми, обрасли с водна растителност. Червенокоремната бумка е много тясно привързана към водата. Активна е предимно през деня. Храни се с различни дребни животни, както на места в храната й преобладават дребни животни, а другаде сухоземни. Женската червенокоремна бумка снася през май и юни обикновено 80 -100 яйца, които отлага поединично или на малки групи по подводната растителност. Поповите лъжички се излюпват от яйцата след 4 -10 дни, а превръщането им в малки жабчета става след около 3 месеца. Червенокоремната бумка зимува най -често на сушата -в дупки на гризачи, ями с нападали листа, в пръхкави наносни почви и други скрити места. По -рядко тази малка жаба прекарва зимните месеци заровена в тинята по дъното на някой водоем.
Beaphar Bloodworms за костенурки и други влечуги и земноводни. Тези замразено-изсушени червени червеи (Chironomus) съдържат всички хранителни стойности на пресните червеи, но с много подобрен вкус в рамките на срока на годност. Високото ниво на аминокиселини осигурява правилен растеж на скелета и избягване на репродуктивни проблеми.Beaphar Bloodworms могат да бъдат комбинирани с други Beaphar продукти за влечуги и земноводни. Спестете количеството червени червеи, които използвате за хранене чрез използването на Beaphar Bloodworms.
Съхранение: Пазете на хладно и сухо място, под 20?C. Указание за хранене: Давайте по толкова храна, колкото животното може да консумира за 5 минути. Правилното количество можете да установите чрез изпробване. Отстранявайте хранителните остатъци, за да избегнете развалянето им и развитието на бактерии. Храненето с замразено-изсушени продукти трябва да варира в зависимост от другите продукти с високи протеинови стойности

. Хранителни материали: (ЕС/82/475) ракообразни и мекотели.

Анализ-суров протеин 50,4%, сурови мазнини 5,2%, сурови фибри 3,3%, пепел 4,12%, вода 10%.Замразено-изсушените (freeze dried ) храни Beaphar се произвеждат чрез замразяване на организмите и последвалото им изсушаване под вакуум. Този процес позволява храната да запази всички ценни съставки и в същото време да бъдат убити всички причинители на болести / бактерии, паразити /, които може да бъдат внесени с живата храна.На практика тази храна има качеството на замразената храна.