Въпросът с уличните кучета

Приберете куче от улицата. Поемете отговорност. Спaсете един невинен живот. -Стела Райчева

-Проблем с бездомните кучета има навсякъде в страната, но решаването му се оказа най-трудно в София. През последните години числата спряха да растат и се заковаха на стойност, която не помръдва. Реалния брой на бездомните в града е 6 000. Без да сме велики математици можем да направим една съвсем проста сметка – половината от бездомните кучета са женски, от които 1500-2000 са раждащи. Всяка женска може да ражда по два пъти годишно. Ако приемем, че от родените средно 7 кутрета оцеляват 3 или 4 – получаваме естествен прираст от 10 хиляди кучета годишно.

Решение има, но никой не желае да го приложи. От две години Емил Кузманов се опитва да намери спонсор за единствения възможен и хуманен начин за спиране на възпроизводството. Неговата идея е раждането да се спре веднага – поради невъзможността да се кастрират 3 000 женски наведнъж – чрез инжектиране на препарата Covinan, с активна съставка пролигестон, който предотвратява разгонването и по този начин и бременността. Covinan се прилага на инжекции – веднъж на 5 месеца, цената за инжектиране на едно женско куче 20-25 кг. е 7 лв. —-Цената за инжектиране на всички кучки за една година е под 20 000 лв. (за сравнение бюджетът на “Зоомилосърдие” за изминалата 01/02 година е 480 000). В момента се кастрират около 1000 женски на година. При положение, че се осигури достатъчно количество от препарата за 3год. и възпроизводството спре, свръхпопулацията може много бързо да се овладее. В рамките на 4 години и при условие че се създаде програма за задомяване на кучета, чрез държавни субсидии: ветеринарно-медицинска помощ и кучешка храна, много от хората, които сега се грижат за кучетата пред блока ще ги приберат, а броя на кучетата в столицата ще се сведе до минимум.

Емил Кузманов е разработил идеята, която е готова да бъде пусната в ход – за целта обаче, държавата трябва да го подкрепи. От всички към които се е обърнал в Столична Община, г-н Кузманов е получил отговор единствено от г-жа Харбова, председателката на комисията по екология, която е отказала да говори в присъствието на журналист. Другите, които не са обърнали внимание на предложението на г-н Кузманов са усмихващия се кмет Софиански, заместник-кмета Спиров и председателят на общинския съвет Антоан Николов, под чието крило се извършват зверствата в “Зоомилосърдие”.

Източник – Стела Райчева