В Пловдив продължават да строят зоопарк без ОВОС

София, 27 август 2015 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” изпрати сигнал до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) заради незаконните сечи и строителство в парк „Отдих и култура“ в Пловдив и съмнителните действия на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Пловдив. В сигнала се иска издаване на мотивирана заповед за спиране изпълнението на строежа на втори гребен канал и зоопарк, забрана на достъпа до него и откриване на дисциплинарни производства срещу длъжностните лица, за които се установи, че не са изпълнили служебните си задължения.

В Пловдив продължават да строят зоопарк без ОВОС
След месеци граждански протести и въпреки сигнали до държавни и общински власти община Пловдив продължава да строи, без да е налице влязло в сила решение по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

РДНСК – Пловдив се позовава на съгласувателното писмо по процедурата от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. То обаче не представлява изискваната оценка по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е обжалвано пред Административен съд – Пловдив от „Граждански контрол – защита на животните“.

Въпреки това, въз основа на този оспорван акт е издадено разрешение за строеж. Първите сигнали за незаконен строеж са изпратени още в началото на месец юли 2015 г. Но РДНСК – Пловдив разпореди извършване на незабавна проверка на територията на зоопарка едва на 11 август 2015 г.

РДНСК не оповести становището си по проверката незабавно, а се наложи природозащитници да организират протестни акции на два пъти, за да изискат резултати от проверката. Тя се е провела в присъствие на представители на общината и на строителния надзор, но без да се уведомят заинтересованите страни и те не са поканени да участват в нея.

Кратка хронология на действия на гражданите на Пловдив в опит да запазят парка

Строежът бе открит ритуално на 12 юни 2015 г. с водосвет и молитва срещу “зелените зли сили”, които според община Пловдив пречат на осъществяването на проекта. Оттогава до 29 юли 2015 г., когато граждани провериха на място извършваните строителни дейности, на терена липсваше информационна табела, бяха изсечени над 200 дървета и вече бяха излети бетонни фундаменти.

Едва след тази акция бе поставена изискуемата по закон информационна табела, на която пише, че строежът е започнал в деня на акцията, а не, както снимков материал може да докаже, доста преди това.

Седмица по-късно, на 3 август 2015 г., гражданите протестираха пред строителната инспекция с настояване да получат писмен отговор от проверката.

Чак след още една подобна акция две седмици по-късно, на 17 август 2015 г. дирекцията най-накрая предостави писмен отговор, в който се твърди, че всички дейности са законосъобразни. Становището на строителната инспекция е напълно формално и съдържа единствено списък на представените от общината и строителния надзор документи, без да е налице отговор на поставените от природозащитниците въпроси за законността на строителството.

Още по темата: Природозащитници протестират срещу строежа на зоопарк в Пловдив

Източник: За да остане природа в България