За вредата за пчелите от три вида пестицида потвърждава нов европейски доклад

За връзката между употребата на три неоникотиноидни пестицида и вредните въздействия върху пчелите потвърждава ново проучване на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), публикувано тази седмица.

За вредата за пчелите от три вида пестицида потвърждава нов европейски доклад
Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храни. Около една трета от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от пчели и други животни.

Настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида не обхваща всички видове употреби на пестицидите, както и използването им върху всички видове култури. Например, допускат се пръскането в овощни градини след цъфтеж, както и употребата им в оранжерии. Освен това, някои европейски страни предоставят дерогации по отношение на забраната – най-скорошният пример за това е разрешената употреба на неоникотиноиди по полета с маслодайна рапица в Обединеното кралство

Проучването на европейския орган оценява безопасността на пестицидите тиаметоксам – произвеждан от Syngenta, клотианидин и имидаклоприд – произвеждани от Bayer) в случаите, когато се употребяват за пръскане на култури.
В заключенията на ЕОБХ се казва, че “рискове от висока степен за пчелите са били идентифицирани, или не се изключват”.

ЕОБХ също така отбелязва наличието на сериозни пропуски в научните познания за въздействието на тези пестициди върху другите опрашители, като подчертава, че “оценката на риска не може да бъде финализирана поради липса на данни”.

Във връзка с новото проучване Марко Контиеро, водещ експерт по земеделските политики на ЕС в офиса на “Грийнпийс” в Брюксел, коментира, че ЕОБХ потвърждава това, което вече е доказано от доста налични научни доказателства, а именно, че неоникотиноидите представляват сериозна заплаха за пчелите и за бъдещето на селското стопанство. Според природозащитниците, ЕК трябва да разшири обхвата на забраната в ЕС, за да включи всички видове употреби на неоникотиноидите, върху всички култури, и да сложи край на използването на дерогации на принципа на самообслужване.

Континиеро напомня, че съществуват надеждни нехимични алтернативи и следва Съюзът да насърчава земеделските производители да ги използват.

В скорошен доклад на “Грийнпийс” се посочват алтернативни средства за борба с вредителите без пестициди. Те включват придружаващи растения, хищни растения-гостоприемници и феромони, както и използването на каолинова глина като защитна бариера върху листата, за да се предотврати нахапването им от насекоми. Правителствата трябва да инвестират в нехимични алтернативи и да подкрепят преминаването към устойчиво селско стопанство без пестициди, отбелязват от международната природозащитна организация.

Европейският орган за безопасност на храните подчертава опасностите от употребата на неоникотиноидни пестициди

За връзката между употребата на три неоникотиноидни пестицида и вредните въздействия върху пчелите потвърждава ново проучване на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150826, публикувано тази седмица.

Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храни. Около една трета от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от пчели и други животни.

Настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида не обхваща всички видове употреби на пестицидите, както и използването им върху всички видове култури. Например, допускат се пръскането в овощни градини след цъфтеж, както и употребата им в оранжерии. Освен това, някои европейски страни предоставят дерогации по отношение на забраната – най-скорошният пример за това е разрешената употреба на неоникотиноиди по полета с маслодайна рапица в Обединеното кралство

В новото европейско изследване се подчертава необходимостта Европейската комисия да разшири обхвата на текущата забрана на трите пестицида в страните от Европейския съюз за всички видове употреби на тези пестициди и спрямо всички култури (?).

Проучването на европейския орган оценява безопасността на пестицидите тиаметоксам – произвеждан от Syngenta, клотианидин и имидаклоприд – произвеждани от Bayer) в случаите, когато се употребяват за пръскане на култури.

В заключенията на ЕОБХ се казва, че “рискове от висока степен за пчелите са били идентифицирани, или не се изключват”.

ЕОБХ също така отбелязва наличието на сериозни пропуски в научните познания за въздействието на тези пестициди върху другите опрашители, като подчертава, че “оценката на риска не може да бъде финализирана поради липса на данни”.

Във връзка с новото проучване Марко Контиеро, водещ експерт по земеделските политики на ЕС в офиса на “Грийнпийс” в Брюксел, коментира, че ЕОБХ потвърждава това, което вече е доказано от доста налични научни доказателства, а именно, че неоникотиноидите представляват сериозна заплаха за пчелите и за бъдещето на селското стопанство. Според природозащитниците, ЕК трябва да разшири обхвата на забраната в ЕС, за да включи всички видове употреби на неоникотиноидите, върху всички култури, и да сложи край на използването на дерогации на принципа на самообслужване.

Континиеро напомня, че съществуват надеждни нехимични алтернативи и следва Съюзът да насърчава земеделските производители да ги използват.

В скорошен доклад на “Грийнпийс” се посочват алтернативни средства за борба с вредителите без пестициди. Те включват придружаващи растения, хищни растения-гостоприемници и феромони, както и използването на каолинова глина като защитна бариера върху листата, за да се предотврати нахапването им от насекоми. Правителствата трябва да инвестират в нехимични алтернативи и да подкрепят преминаването към устойчиво селско стопанство без пестициди, отбелязват от международната природозащитна организация.

Източник: dnevnik.bg