Както мърсим, така и унищожаваме

Както мърсим, така и унищожаваме
Както мърсим, така и унищожаваме

Резерватът „Сребърна” е защитен от ЮНЕСКО, като в него има 22 застрашени вида животни и растения. В езерото гнездят 221 изчезващи видове птици, 19 от които са вписани в Червената книга на България. Припомням тази информация, защото се оказа, че отпадни води от село Сребърна се отичат в езерото на резервата. Това безобразие съществува от 13 години. Преди това всяко домакинство събирало отпадните си води в собствена септична яма. През 2002 година община Силистра възложила на фирма да построи пречиствателна станция и канализация за над 4 млн. лева. Три години по- късно строежът спрял.

Екоминистърът Ивелина Василева се закани че виновниците ще бъдат наказани, т.к. са се отнесли несериозни към сигналите на гражданите… въпрос е обаче, дали ще се намерят четирите милиона държавни пари ,потънали сигурно на дъното на езерото в резервата Сребърна.

И какво като ще има наказани държавни чиновници, след като почти три петилетки хората от селото, разположено на ръба на рядкото място, не са обръщали внимание на това ,което се случва под носа им. Не им е миришело на лошо, даже.

Източник: БНР