Кардам с проект по ОП „Рибарство”

В поповското село Кардам ще се работи по проект за реконструкция на стопанство за производство на зарибителен материал. Изпълнител е компанията “Денико 2007” ООД от Попово, която е подписала договор с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, съобщиха от там. Проектът по ОП “Рибарство” е на стойност 303 684 лв., като 143 998 лв. е размерът на одобрената безвъзмездна помощ. Предвижда се ремонт на рибарници с цел реконструкция и модернизация на три съществуващи басейни и изграждане на един нов, с обща площ на всички около 8 дка за отглеждане на зарибителен материал. Водното стопанство е със залята водна площ от 10 дка. Бенефициентът ще изгради и нова система на захранване с вода на басейните. Дружеството е разработило технологичен проект за отглеждане на зарибител за европейски сом. Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца, а след реализацията му ще бъде нает един работник. Фирма “Денико 2007” ООД вече има един изпълнен и изплатен проект по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” от ОП “Рибарство”.

  • Източник – economynews.bg