Абсурдно кратък срок за публично обсъждане на промени в 49 закона

Срокът за обсъждане да се удължи до 11 октомври, предлагат Зелени закони

Абсурдно кратък срок е даден за обществена консултация за изменение на цели 49 закона, алармираха от инициативата „Зелени закони”. В писмо до Министерски съвет, с копие до ЕК, те предлагат този срок да се удължи до 11 октомври, още повече, че обявените за консултация законови промени се разпростират на 320 страници.

Абсурдно кратък срок за публично обсъждане на промени в 49 закона

Измененията, които би трябвало да облекчат регулирането на инвестиционния процес, са отдавна искани от обществото. Буди недоумение обаче фактът, че едва ли не нарочно, общественото им обсъждане е сбутано в рамките на две седмици в отпускарския месец август.

“Никой не би се справил с толкова много страници в рамките на така наложения срок. Особено ако говорим за качество на забележките и предложенията. А качество е изключително наложително, на фона на досегашните непрозрачни практики по отношение на инвестиционния процес, на които всички сме били свидетели”, коментира Петко Ковачев, експерт по енергетика.

Хронологията

На 18.08.2015 г. в strategy.bg (Портала за обществени консултации на правителството на Република България) бе публикувана обществена консултация за изменения в 49 закона с цел облекчаване на регулаторни режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Срокът за изпращане на становища е едва до 01.09.2015 г., което е и минимумът (2 седмици/14 дни) по Закона за нормативните актове.

На самия сайт strategy.bg е изрично отбелязано, че срокът за обществени консултации е „от минимум 30 работни дни (6 седмици) – за онлайн консултации – до няколко месеца за национални консултации по комплексни въпроси.” – (виж „Стандарти за обществени консултации“, http://goo.gl/VaRBu9 ). От своя страна Европейската комисия препоръчва срокът за подобни консултации да бъде минимум четири седмици. ( виж Guidelines on Stakeholder Consultation – http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/ug_chap7_en.htm ).

В нарочно направената страница за консултация за изменение на 49-те закона (pds.government.bg) срокът за изпращане на становища е 16.09.2015 г.

Предложението

Екипът на „Зелени закони” смята, че  и двата посочени срока ( 1 септември и 16 септември) са твърде кратки за съставяне и изпращане на качествени становища по измененията на всичките 49 закона. Част от тези закони касаят изключително чувствителните теми за строителството в столицата и по Черноморието, други се отнасят до здравето и безопасността на населението.

Провеждането на обществена консултация с такъв мащаб и отговорност (предложения, които изискват справки и с действащите версии на законите, и със свързано законодателство) в разгара на летния сезон  я прави формална и недемократична.

С цел постигане на качествена и демократична обществена консултация, която да даде шанс на всички заинтересувани страни да допринесат за подобряване на законодателството, екипът на „Зелени закони” предлага на Министерския съвет да удължи срока на посочената обществената консултация.

С оглед на големия обем на обявените за консултация законови промени – 320 страници общо за публикуваните 49 текста, би следвало обществената консултация да трае повече от 4 седмици, като оптималният срок за становища по предлаганите законови промени да се удължи до  11.10.2015 г.

Източник: Зелени закони