Нов фонд на ЕС

Европейската комисия прави стъпка към постигане на устойчив риболов и в подкрепа на морските екосистеми с пренасочване на субсидиите на ЕС за рибарството, като същевременно увеличава условията и прозрачността на новия фонд. Тревожен е фактът, обаче, че голяма част от фонда може да бъде потенциално използван за финансиране на неустойчиви аквакултури и за продължаването на свръхулова.

“С повече от 200 000 птици, които умират всяка година като съпътстващ улов и огромните количества изхвърляна риба по време на улова, БърдЛайф Европа се радва да види подкрепа за подобряване на селективността на риболовните средства. Въпреки това са необходими по-добри и сигурни превантивни мерки, за да се гарантира, че под завеса от необходими подобрения, ЕС няма да продължи да подкрепя модернизацията на кораби, които, заради комерсиални цели, могат да доведат рибата до изчезване”, коментира Ариел Брунер, ръководител на отдела за европейски политики на Бърдлайф Европа.

БърдЛайф Европа призовава държавите-членки и Европейския парламент да подкрепят инвестиции в здравето на нашите екосистеми, включително морските ареали от мрежата Натура 2000. Трябва да бъдат представени сериозни гаранции, че се поддържат и финансират единствено устойчиви аквакултури и се инвестира в модернизация на риболовни средства, свързани само с практиките на устойчив риболов.

Източник – http://bspb.org