Община Благоевград търси фирма за кастрация на бездомни кучета

Община Благоевград търси фирма за кастрация на бездомни кучета
Община Благоевград търси фирма за кастрация на бездомни кучета

Благоевград. Община Благоевград обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки. Тя е за избор на изпълнител на поръчка, който да предостави услуги по залавяне, ветеринарно – медицинско обслужване с настаняване в кучкарник и помещения за следоперативен престой и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета. Това трябва да стане съобразно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство.

Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки – София и на електронния сайт на община Благоевград blgmun.com във вторник. Максималният финансов ресурс на възложителя за услугата е в размер на 83 333,00 лева без ДДС. Критерият за оценка е “най-ниска цена”. Максималният срок за цялостно изпълнение на поръчката е до 12 месеца от подписване на договора.

Оферти за участие в процедурата се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на 05 януари следващата година.

Те ще бъдат отворени на следващия ден от 11.00 ч. в сградата на община Благоевград.

Източник: standartnews.com