Пеперудите в Европа все по-осезателно намаляват

В Европейския червен списък, публикуван от Международния съюз за защита на природата, са включени много видове пеперуди, бръмбари и водни кончета в Европа, които са застрашени от изчезване, поради загуба на местообитания.

Изготвен по искане на Европейската комисия, този списък показва, че 9% от пеперудите, 11% от бръмбарите и 14% от водните кончета са застрашени от изчезване в Европа. “Говорейки за застрашени видове ние често си мислим за големи животни като тигрите и пандите, но не бива да забравяме за малките видове на нашата планета, които са еднакво важни и изискват да се вземат мерки за опазването им“, заяви Джейн Смарт, директор на Международния съюз за защита на природата.

По нейните думи пеперудите могат да изиграят важна роля за процеса на опрашване, а според новите изследвания 31% от 435 европейски видове пеперуди намаляват, а 9% вече са застрашени от изчезване. Като цяло, 1/3 от европейските пеперуди (142 вида) не се срещат никъде другаде по света. Най-застрашени са тези, живеещи в южната част на Европа. Основните заплахи за тях са загуба на местообитания, причинена главно от промените в земеделски практики, климата, горските пожари и туризма. Водните кончета са налице почти навсякъде в Европа, но 14 на сто от 130 вида са застрашени, а 5% са застрашени от изчезване в световен мащаб. Ако не се вземат мерки някои видове могат да изчезнат още през първата половина на този век.

Източник – БГНЕС