Част от пеперудите може напълно да измрат към 2050 г.

Част от пеперудите може напълно да измрат към 2050 г.
Част от пеперудите може напълно да измрат към 2050 г.

Много видове пеперуди могат напълно да изчезнат в много страни на Европа и по целия свят поради растящата сушавост на климата, свързана с глобалното затопляне, твърдят еколози в статия в сп. Nature Climate Change.

„Преди да започна това изследване, дори не подозирах, че измененията на климата в толкова голяма степен влияят и са способни да повлияят още на живота на животните и растенията. Ако говорим за пеперудите, чувствителни към сушата, и вероятно за други видове от тези насекоми, то към средата на столетието много от тях могат да изчезнат почти повсеместно.

За ограничаване на тези загуби трябва да започнем да възстановяване тяхната среда на обитание и да снижим емисиите на СО2“, казва Том Оливър (Tom Oliver) от университета Ексетър (Великобритания).

Според изчисленията на учения и колегите му вероятността от оцеляване на шест вида пеперуди е близка до нула, дори ако правителствата на всички страни по света да предприемат активни мерки по тяхното спасяване.

Британските еколози стигнали до тревожния извод, като анализирали данните за това как са се променили ареалите на обитание на тези насекоми в последните години и как са реагирали на различните климатични аномалии.

В рамките на това изследване учените използвали данните, събрани от тях самите и от техни колеги в рамките на проекта Butterfly Monitoring Scheme, които следят живота на пеперудите в 129 точки на Великобритания.

Като съпоставили как насекомите реагират днес на аномалиите, Оливър и колегите му съставили карта на ареалите на обитание на всеки вид пеперуда в средата на текущото столетие, използвайки официалните прогнози за ръста на глобалните температури, подготвени от Междуправителствената група експерти по изменение на климата (IPCC) при ООН.

Учените не очаквали да видят такива резултати – вероятността от оцеляване на пеперудите, остро реагиращи на недостига на вода в околната среда, се равнявала на нула или била близка до нея. Дори когато Оливър и колегите му сменили неблагоприятната прогноза с вариант, подразбиращ снижаване на емисиите СО2 и защита на екосистемите, тази вероятност се повишила с 6-10% за повечето пеперуди и с 42% в отделни случаи.

Защо последствията от климатичните изменения са толкова сериозни? Както обясняват авторите на статията, има няколко причини, включително малките и фрагментирани популации на пеперудите, както и тяхната бавна еволюция, която не им позволява достатъчно бързо да се приспособяват към сушавия климат на XXI век.

Поради тази причина учените призовават властите на Великобритания и другите страни да засилят мерките по възстановяване на средата на обитание за тези насекоми и да снижат емисиите на парниковите газове. От друга страна, дори това не гарантира оцеляването на пеперудите, заключава Оливър.

Източник: megavselena.bg