Подгответе рибите за зимуване

С настъпването на есента и първите зимни месеци идва времето, когато рибовъдите ще видят резултатите от своя труд.

ЗАПОЧВА УЛОВЪТ ОТ БАСЕЙНИТЕ И ЯЗОВИРИТЕ. Част от рибите ще поемат към пазара, а друга, в т.ч. зарибителният материал, трябва да се подготви за зимуване. Фермерите трябва да обърнат специално внимание на този етап от технологичния процес, тъй като зимните месеци са особено изпитание за всички топлолюбиви видове риби, каквито са

ШАРАНЪТ, ТОЛСТОЛОБЪТ, БЕЛИЯТ АМУР, ЛИНЪТ, ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОМ и др. За да се намалят загубите до минимум през този период, за тях е необходимо да се полагат особени грижи.

Подготовката на рибата за зимуване започва с ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗИМОВНИТЕ БАСЕЙНИ. Те трябва да бъдат дълбоки и с много добро водоснабдяване. Преди заливане дъната им се дезинфекцират с негасена вар (200-300 кг/дка). Важно значение за успешното зимуване има начинът, по който се извършва риболовът. Очите на мрежите за улов трябва да са съобразени с размерите на рибата и тя да не се “набива” в тях. Златно правило в рибовъдството е

ВЕДНЪЖ УЛОВЕНА, РИБАТА ДА НЕ СЕ ПУСКА ОТНОВО В СЪЩИЯ ВОДОЕМ. Всяко прехвърляне и “мачкане” със сигурност ще доведе до поява на сапролегниоза през пролетта и оттам до загуби, които в определени случаи могат да надхвърлят 50%. Преди внасянето на рибите в зимовните басейни задължително трябва да се проведе

ПРОФИЛАКТИЧНО ТРЕТИРАНЕ. Силно сгъстените посадки през зимните месеци и близкият контакт между рибите създават добри условия за развитие на различни паразити. Колкото и внимателно да се извършва уловът, винаги има известно травмиране – драскотини, паднали люспи и др., което е предпоставка за поява на сапролегниоза. Ето защо непосредствено след улов и преди зазимяване се препоръчва третиране на рибите с разтвор на калиев перманганат. Най-често баните се извършват с разтвор на калиев перманганат в съотношение 1:10 000 за 5-10 минути или разтвор в съотношение калиев перманганат и вода 1:50 000 и експозиция 1-2 часа. Вземането на специални мерки срещу паразитози може да се извърши и в зимовните басейни. За целта се провежда профилактичното третиране с хлорна вар при доза 3 г/куб. м. Необходимото количество се разтваря в голям съд и разтворът равномерно се разпръсква по цялото водно огледало. Подобно третиране се препоръчва да се провежда 2-3 пъти през зимните и ранните пролетни месеци. Повечето рибовъди знаят, че през зимата при образуването на трайна ледена покривка задължително се правят отвори в леда, през които различните газове, образували се във водата, излитат навън, а тя се обогатява с кислород от въздуха. Продължителното замръзване на басейните, без да са изсечени “прозорци”, може да доведе до измиране на рибите. Подобни случаи изобщо не са рядкост за рибовъдната практика.

Подценяването на БОРБАТА С РИБОЯДНИТЕ ПТИЦИ може да изиграе лоша шега на фермерите, защото това е един от най-големите проблеми през зимата. Рибоядните птици, най-вече кормораните, чаплите и чайките, нанасят огромни загуби, особено като се има предвид, че през този сезон рибата е складирана при големи гъстоти.

Необходима е непрекъсната охрана с ацетиленови пушки, включване на сирени, както и използването на всякакви други уреди и съоръжения, способни да прогонят птиците от рибовъдните басейни.

През зимните месеци при отрицателни температури трябва ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ С РИБАТА и задържането й на открито. Намокрените хриле бързо измръзват и това може да причини значителни здравословни проблеми.

С покачването на температурите през късните зимни и ранните пролетни месеци задължително трябва да се извършва подхранване на рибите. През зимата те са изразходвали значителна част от енергийните си ресурси и тялото им, както и имунната им система, са отслабнали. Рано напролет те са лесно податливи на различни болести и особено на червенка.

За да се намали отслабването, се препоръчва рибата да се подхранва през топлите дни при дневна дажба 0,5 – 1 % от теглото й. Това количество се подава обикновено един път седмично, като се следи дали подаваният фураж се изяжда.

Нормалното зимуване на произведената рибна продукция изисква както добра предварителна подготовка, така и полагане на ПОСТОЯННИ ГРИЖИ ЗА РИБАТА. Провеждането на посочените по-горе мерки несъмнено ще намалят риска от загуби и ще допринесат за успешното приключване на производствения цикъл.

Източник: bgfermer.bg