Пуснаха 70 000 пъстърви

Десет реки, намиращи се в териториалния обхват на Регионалната дирекция по горите – Смолян, бяха зарибени със 70 000 броя личинки от балканска пъстърва, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Това се прави с цел поддържане на екологичното равновесие в горните течения на реките. В определените речни участъци през май бе разселен зарибителен материал от речна /балканска/ пъстърва, произведен в рибовъдно стопанство “Настан” към Държавно ловно стопанство “Извора” – гр. Девин. Реките, в които е пусната пъстървата са р. Кутелска – 5 000 бр., р. Малка Арда – 5 000 бр., р. Елинска – 5 000 бр., р. Голямата река – 5 000 бр., р. Девинска – 20 000 бр., р. Арда – 10 000 бр., р. Тикалска – 5 000 бр., р. Триградска – 5 000 бр., р. Караджа дере – 5 000 бр., р. Чудните мостове – 5 000 бр. От РДГ – Смолян напомнят, че в посочените реки важи целогодишна забрана за риболов, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните от февруари тази година. Ограничението е наложено заради необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизвеждане на популациите от балканска пъстърва в Родопите.

В зарибителните дейности са участвали служители от РДГ- Смолян и държавните горски стопанства, както и експерти от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. /БГНЕС /

Източник: vesti.bg