Разследват измирането на рибата в “Чокльово блато”

Продължителните ниски температури, съчетани с много ниско ниво на водата в блатото, разтвореният във водата метан, който се отделя в резултат на гниещите процеси в блатото и липсата на достатъчно кислород – това са вероятните причини за масовото измиране на риба в защитената зона „Чокльово блато”, съобщават от РИОСВ Перник.

Екокатастрофата стана факт след като времето се затопли и мъртвата риба изплува на повърхността на водоема.

Експерти от инспекцията, заедно с колегите им от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Ловно-рибарския съюз, са извършили обход и са почистили територията от измрялата риба.

Според екоспециалистите няма данни за антропогенно замърсяване на водите на езерото. Взети са проби за наличие на микроорганизми във водата. Срокът за микробиологичното изследване е две седмици. Резултатите от него ще послужат за уточняване на процесите, които протичат във водоема към настоящия момент.

Следващи изследвания ще изяснят в каква степен е засегната екосистемата и какви мерки трябва да се предприемат за нейното възстановяване. Няма опасност за жителите на село Байкалско, на чиято територия е разположено Чокльово блато, съобщават от РИОКОЗ.

  • Източник – ibox.bg