Рибите и бозайниците живеят различно

На пръв поглед, способа за приемане на храна при хората и рибите са сходни: и в двата случая устата е снабдена с челюсти, има зъби, език, рибите също извършват гълтателни движения, като си помагат с езика. Но се оказало, че при относително общите черти в устройството на устата, работата на мускулите при бозайниците и рибите кардинално се различават.

Зоолозите от Университета Браун в САЩ решили да сравнят как работи езика при дъвчене на храната при рибите и бозайниците. Предишните изследвания на същата група учени, които провели на щуката, сьомгата и рибата ил, им позволили да опишат движенията на рибешкия език по време на хранене. Езика първоначално се е появил не с вокална цел при животните, а като устройство, помагащо на храносмилането; езика улеснява смилането на храната в устата и я избутва в гърлото. При рибите езика описва нещо подобно на наклонена елипса, и се премества в устата по посока на часовниковата стрелка: в началото се намира на горната челюст, след това преминава назад, после се движи напред и се завръща в изходно, горно положение. Рибешкия език работи като нещо подобно на черпак, подава храната в устата и я насочва към храносмилателния тракт. До този извод стигнали други учени, изследващи механизма на дъвчене на двойно дишащите риби, което само по себе си е важен резултат: смята се, че далечните предци на сухоземните животни са били някаква форма на двойно дишащи.

При сухоземните животни механизма на езика се е променил в противоположна посока. В статията, публикувана в Integrative and Comparative Biology, се описва механизма на дъвчене при бозайниците, за пример: кози, свине, алпака. С помощта на електроди, имплантирани в мускулите на устната кухина, учените успели да изяснят, в каква последователност и какви групи мускули се включват в устата при дъвчене.

Езика на бозайниците започнал с цикъл на движение напред и нагоре, а след това отстъпил назад и надолу; повтаряйки същото елипсовидно движение както и при рибите, при животните се движел обратно на часовниковата стрелка. Според учените, за рибите е важно по-бързо да изтласкат храната в устата си, където при много видове има допълнителен набор от приспособления за сдъвкване освен допълнителните зъби, седящи директно на езика. Освен това, езика помага за изпомпване на водата през перките, което облекчава дишането при рибите.

При бозайниците, обратното, езика до голяма степен служи не като транспортна лента, а като миксер, който помага да се сформира хранителната топка преди поглъщане. Не трябва да се забравя и за това, че на сухоземните животни често се налага допълнително да размекват сухата храна, като я смесват със слюнка в устата.

Излизането на сушата не може да не причини промени в дейността на всички органи и системи:дори при формално сходство на устния апарат при рибите и животните челюстите и езика при тях функционират различно. Доколко двойно дишащите риби дъвчат “по рибешки”, а влечугите, както било показано в работата на другите учени, работят с езика както другите сухоземни животни, вниманието на учените сега е приковано към земноводните. Някой видове от тази група са успели да сведат зависимостта си от водата до минимум, други провеждат във водата значителна част от живота си; възможно е, тяхния устен апарат да е междинно звено, което ще позволи да се узнае, как са се хранили древните предци на сухоземните животни, оказали се на сушата.

www.aqualogo.ru – Превод: meri