Спасете животи – кастрирайте

“So I had some of my cats fixed for a first time in my life! I could never find a vet I can trust enough with the life of my little ones…until now! Leeron Bell Dobrev and Momchil Dobrev – Thank you for taking such a good care for my kittens, you did an amazing work! Only one day after – they are playful and happy again! To all the people who can’t find a good vet you can trust – please, contact me and I will get you in touch with my friends – two of the best professionals I know! They don’t just do their job, but they do it with all of their hearts and love for the animals; great young people who will be there for you no matter what because they will always put the needs of your pets on first place! Thank you again, love you guys! Save lives – Spay and Neuter!

Спасете животи - кастрирайте
Спасете животи – кастрирайте

За първи път в живота ми подложих някои от котките ми на кастрация. Никога не можех да намеря ветвринар, на който да се доверя…до сега! Лийрон Бел Добрев и Момчил Добрев – Благодаря ви страшно много за грижите, които положихте за моите малки котенца!

Само 1 ден след операцията – те са жизнени, игриви и щастливи отново!

До всички, които не са открили ветеринар, на който да се доверят, пишете ми, аз ще ви свържа с моите приятели – двама от най-добрите професионалисти, които познавам!

Те не просто вършат добре своята работа, а я вършат със сърце и любов; прекрасни млади хора, които винаги ще ви помогнат, защото поставят нуждите на вашите животни преди всичко! Благодаря ви много!

Спасете животи – кастрирайте!”

Източник: facebook.com/begi86