Страхотна инициатива! Но непосилна задача само за една мобилна клиника

Нели Славейкова / Страхотна инициатива! Но непосилна задача само за една мобилна клиника. Трябва да има поне десет такива мобилни клиники които да обикалят България постоянно и да излезе закон за задължително кастриране на домашните любимци особено тези по селата в провинцията а не да карат хората да слагат чипове и да ги регистрират в общината.

Страхотна инициатива! Но непосилна задача само за една мобилна клиника
Страхотна инициатива! Но непосилна задача само за една мобилна клиника

198 животни бяха обработени от „Четири лапи” по време на двуседмичната кастрационна кампания в гр. Видин в края на м. ноември. Според данни от преброяване на организацията, бездомните животни в града са около 1000 (495 кучета и 532 котки), като едва около 20% от кучетата са кастрирани. Отделно, по данни на кметове и кметски наместници, в останалите населени места в общината бездомните кучета са над 600. В средата на м. март 2015 г. предстои нова едномесечна кастрационна кампания в града.

Снимки: Христо Владев

Източник: