Тревопасните риби могат да преминат на животинска храна

Както и сухоземните животни, рибите се делят на хищни, растителноядни и всеядни. И макар, че е очевидно, че различните риби предпочитат различна подводна растителност, подробните изледвания на тази тема са малко. Елизабет Бакер от Холандския екологичен институт се ангажирала да изясни вкуса на две доста често срещани сладководни риби- червеноперка и бял амур. И на двата били предложени по пет вида водорасли, теглото на всяко “блюдо” се измервало преди и след експеримента, за да се разбере, какво обичат рибите най-много.

В началото резултатите били често срещани. По-малко от всичко рибите обръщали внимание на водораслите с токсини, а с удоволствие изяждали видовете, богати на хранителни вещества, отдавали предпочитание на тези, които съдържат повече азот. Но след това се изяснило нещо неочаквано. Заедно с водораслите предлагали на рибите копеподи- амфиподи. И когато рибите трябвало да избират между любимите водорасли и копеподите, те изяждали предимно цялата животинска “закуска”.

В случаите с червеноперките това не е толкова изненадващо: амфиподите са по-богати на органичен азот, отколкото подводната растителност. Възможно е, смятат авторите на статията, под водата изобщо да няма строго тревопасни животни, и всички така наречени вегетарианци периодично да разнообразяват своето меню с животинска храна.

Така или иначе, тези данни позволяват да се оцени по нов начин ролята на белия амур в пресноводните екосистеми. Този вид често се използва като ефективен екологичен инструмент: то позволява да се държат под контрол водораслите, за да не запълнят целия водоем. Сега риболовните производители и еколозите трябва да помислят, какво все още може да изяде белия амур, освобождавайки водоема от излишните водорасли.

Източник – aqualogo.ru / Превод: meri