Търсят фирма за кастрация

Търсят фирма за кастрация на бездомните животни

Търсят фирма за кастрация

Община Враца отново търси фирма, която да работи по изпълнението на програмата за овладяване на популацията на безстопанствени животни. Заделените средства за реализирането на плануваните дейности са в размер на 165 000 лева без ДДС.

С настоящата обществена поръчка се цели намаляване на популацията на безстопанствените животни – кучета и котки, на територията на общината. Основните цели пък са идентификацията и регистрацията на кучета, цялостното спазване на изискванията за защита на животните в приютите на територията на съответната община и върху кучетата и местата, на които се връщат. Фирмата, спечелила обществената поръчка от своя страна трябва да извършва контрола чрез периодични проверки и да прави проверки по постъпили жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита на животните. Участникът, спечелил надпреварата трябва напълно да обезпаразитява безстопансттвените четириноги, да ги ваксинира против бяс, както и да ги кастрира. От общинската администрация във Враца са категорични, че не може да се допуска залавянето на животни чрез упойващи вещества. 720 пък е прогнозният брой на четириногите, които подлежат на залавяне и ветеринарномедицински манипулации.

През месец май тази година официално обявената от кметското ръководство във Враца обществена поръчка за овладяване популацията на бездомните животни се провали. Причината е, че в определения срок нито един кандидат не си подаде документите за участие. Опитите на общинската управа да преговаря с фирми, които да разкрият амбулатории на територията на града не се увенчаха с успех..

Междувременно е почти готов регистърът на домашните любимци във Враца. Чрез него безконтролното изхвърляне на домашни любимци на улицата значително ще намалее, което, от своя страна, ще помогне за решаване проблема с врачанските улични кучета.

Източник – zovnews.com