“Четири лапи”: Фермите за норки в България са незаконни и трябва да бъдат закрити

"Четири лапи": Фермите за норки в България са незаконни и трябва да бъдат закрити
“Четири лапи”: Фермите за норки в България са незаконни и трябва да бъдат закрити

Фермите за норки у нас трябва да бъдат закрити, а служителите на Българската асоциация за безопасност на храните допуснали регистрацията им трябва да бъдат санкционирани. Това е позицията на българския клон на международната организация за защита на животните “Четири лапи”, разпространена в петък до медиите.

В България съществуват две ферми за добив на кожа от норки – в старозагорското село Маджерито и във варненското Любен Каравелово, с общ капацитет към момента от около 12 000 възрастни животни и неустановен брой родени наскоро. И двете ферми са регистрирани от областните дирекции по безопасност на храните в нарушение на българските и общоевропейските правни норми, информират защитниците на животните.

Защитниците на животните вече са изпратили писмо до директора на БАБХ за проверка на нарушенията и за санкциониране на служителите по тези случаи. “Дневник” отправи запитване до БАБХ за тяхната позиция и последващи действия спрямо фермите.

В социалните мрежи от месеци се събират подписи за закриването на тези ферми. Съществува и група във фейсбук срещу фермата в старозагорското село.

  • Нарушенията срещу норките

В наредба № 2 от 11 февруари 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти са изброени видовете, които могат да се отглеждат за добив на ценни кожи. Американската норка с латинско наименование Neovison vison, която се отглежда в двете регистрирани ферми у нас не е сред тях, предупреждават от организацията.

Марина Иванова, ръководител проекти към “Четири лапи” уточнява, че двата обекта не отговарят на изискванията на редица нормативни актове – от общоевропейския регламент за предотвратяването на разпространението на инвазивни видове, до Закона за ветеринарномедицинска дейност и наредбата за отглеждане на космат и пернат дивеч.

Сред останалите «фрапантни закононарушения» при дейността на съществуващите ферми за добив на кожа с косъм са изискванията за отстояние от 500 м. от други животновъдни обекти, населени места или главни пътища и изискванията за минимална площ за отглеждане на всяко животно, съобразена с нуждите на вида, които препращат към Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.

Законът за ветеринарномедицинската дейност ясно посочва, че умъртвяването на животни с цел добив на суровини става чрез клане, а не по друг начин – т. е. с използване на газови камери.

Внасянето, развъждането и отглеждане на американски норки, които се считат за “инвазивен чужд вид” за България, е изцяло в противоречие с общоевропейски регламент № 1143/2014 за предотвратяване и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове, влязъл в сила на 22 октомври 2014 г. Това посочва още д-р Иванова. “Ясно е, че при регистрацията на двете ферми служителите на агенцията по храните или не са били достатъчно добре запознати с нормативната уредба, или са си затворили очите,” коментира тя.

От “Четири лапи” вече са изпратили писмо до изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните с настояване да бъдат изяснени обстоятелствата около регистрацията на двете ферми за норки, както и да бъдат наложени санкции на служителите на областните дирекции по безопасност на храните в Стара Загора и Варна, които са допуснали узаконяване на нарушенията. Експертите на организацията са категорични, че фермите в Маджерито и Любен Каравелово трябва да бъдат закрити.

Източник: dnevnik.bg