Нови цени на билетите

От днес, 21.08.2012 г. влизат в сила нови цени на билетите за вход в Зоологическа градина София. Те са както следва:

ИНДИВИДУАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ

Деца до 3 години: безплатно
От 3 до 18 години: 2 лева
Над 18 години: 4 лева
Пенсионери: 1 лев
За лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%: 1 лев
Абонаментна карта за 1 година поименна и със снимка: 50 лева

ГРУПОВО ПОСЕЩЕНИЕ (НАД 15 ЧОВЕКА)

За ръководителя на групата: безплатно
Деца до 3 години: безплатно
От 3 до 18 години: 1 лев
Над 18 години: 3 лева
За лица настанени в специализирани социални институции /домове – пансионен тип/ и лица ползващи социална услуга – резидентен тип: безплатно

Новият атрактивен дизайн на билетите е дело на Цветомир Божков, със съдействието на Стоян Янков.

Източник – zoosofia.eu