БДЗП – Обучителен семинар

Заповядайте на 16.02.2012г. от 13.00 ч. в зала 1 на Община Свищов на обучителен семинар „Опознай редките и застрашени видове птици край Дунав”, посветен на опазването им на територията на община Свищов. Семинарът е от особена помощ за учителите при изграждането на природоустойчиво мислене у учениците. Всеки, който цени и обича българската природа, нека заповяда!

Заявки за участие може да направите до 31.01.2012г. на телефон:

Емил Тодоров: 0878 599 383
Свилен Чешмеджиев: 0878 599 368

Източник-bspb.org