Възстановяване на белошипата ветрушка

,,Ято“ белошипи ветрушки кацна в Демонстрационния център на Зелени Балкани в Сакар

Новите посетители не са живи птици, а техни макети изработени в рамките на проект Възстановяване на белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360.

Възстановяване на белошипата ветрушка
Възстановяване на белошипата ветрушка

Триизмерни макети на белошипи ветрушки, наподобяващи кацнали ветрушки в реални размери, както и макети на птици в полет са сред новите придобивки на Демонстрационния център на Зелени Балкани в с. Левка, Сакар планина. Макетите са изработени в рамките на проекта на Зелени Балкани финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Целта на впечатляващите макети, които лесно могат да бъдат объркани с жива птица, е да представят пред посетителите, местните жители и съмишлениците на Зелени Балкани как изглеждат белошипите ветрушки отблизо, различията между женските и мъжките индивиди, пъстротата на тяхното оперение и други особености на красивите ветрушки.

По този начин, екипът на Зелени Балкани очаква да привлече нови последователи на идеята за възстановяването на белошипата ветрушка като гнездящ вид в района на Сакар.

Източник: greenbalkans.org