45 белошипи ветрушки се очаква да кацнат на летище София с полет от Мадрид

Необичайните пасажери са част от проект на Зелени Балкани за завръщането на редките птици у нас

45-те бебета белошипи ветрушки (Falco naumanni) ще поемат дългия път от градчето Алмендралехо, Испания през летището в Мадрид, за да кацнат у нас на 11 юни в 14:30 часа. От тук пътешествениците ще продължат към Защитена зона ,,Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. В околностите на село Левка ще бъдат настанени в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки, който е последната стъпка за малките соколчета, преди да поемат към самостоятелен живот в природата на България.

Цялото това дълго и сложно за организиране пътуване е подготвено от испанската организация ДЕМА и Зелени Балкани, в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” изпълняван по Програма LIFE на Европейския съюз.
Амбициозното начинание има за цел да възстанови гнезденето на белошипите ветрушки на територията на България. До скоро за тези редки птици се считаше, че са изчезнали от страната ни като гнездящи, и в тази връзка природозащитниците стартираха целенасочена инициатива за тяхното завръщане у нас. Бе възприет подходът за освобождаване в естествени условия на малки птици отгледани в специализираните центрове на ДЕМА и Зелени Балкани. Така след първото освобождаване на белошипи ветрушки в Сакар през 2013 г, от две години насам в района на Защитена зона ,,Сакар“ вече гнездят първите няколко двойки от тези рядък вид.

Очакванията на екипа са, че тези испански пътешественици ще подпомогнат процеса за възстановяване на гнезденето на белошипите ветрушки и ще станат част от историческото завръщане на изчезнал от страната ни вид.

Присъединете се и вие!

Източник – greenbalkans.org