Как доброволчеството среща биоразнообразието в Норвегия

Заради сложния си релеф, дългата брегова линия и близостта до Атлантическия океан и Северния полюс, Норвегия е известна с разнообразието на екосистемите си. И те обаче не са пощадени от климатичните промени, замърсяването и култивирането на дивата природа. От всички близо 21 000 подложени на оценка видове, около 21% са вписани в Червената книга на Норвегия, а половината от тях са със статут “застрашени от изчезване”.

Как доброволчеството среща биоразнообразието в Норвегия
Как доброволчеството среща биоразнообразието в Норвегия

Описването на дивите растителни и животински видове и състоянието на техните популации е първата стъпка към опазването на биологичното разнообразие. В Норвегия по-голямата част от тази работа се извършва на доброволни начала, с активното съдействие на държавата.

Описването на биологичните видове в Норвегия се организира основно от неправителствения сектор и Съвета за биологично разнообразие, който обединява девет дружества за опазване и изучаване на дивата природа. Най-старото от тях е Норвежкото ентомологично дружество, което започва своята дейност по описване на насекомите в Норвегия още в 1904 г.

Съвета за биологично разнообразие координира работата на хиляди доброволци, които в свободното си време издирват, заснемат, описват и регистрират в специална онлайн база данни познати, новооткрити или застрашени растителни и животински видове.

С над 10 милиона регистрирани единици, норвежката база данни за биоразнообразието с отворен достъп е третата по големина от този вид в света. Освен това, тя е и най-значимият научен проект с участието на гражданите (citizen science project) в Норвегия.

Координаторите на Съвета подпомагат доброволците чрез обучения, организират съвместни експедиции и осигуряват частично финансиране.

Съвместните експедиции включват представители на различни дружества, а основната им цел е да се опишат възможно най-пълно видовете, обитаващи определен ареал, за да се направи впоследствие и цялостна оценка на екосистемите.

Инициативата се радва на голям интерес сред норвежците, които по традиция прекарват по-голямата част от свободното си време навън, сред природата.

Експедициите се оповестяват достатъчно рано, организаторите по норвежки подробно ориентират потенциалните участници за сборния пункт, възможностите за транспорт и преспиване, продължителността на експедицията, необходимото облекло, храна и оборудване.

Според чл. 112 на Норвежката конституция “всеки гражданин има право на информация за състоянието на околната среда и за въздействието на планираните или вече осъществени намеси в природата”.

Важен елемент на експедициите е събирането на данни за въздействието на човешката дейност върху екосистемите и видовете, както и запълване на “белите петна” в базите данни. Строителните предприемачи и горските стопанства в Норвегия, които са предимно частни, са длъжни да проверят дали на територията, на която смятат да развиват дейността си, не са регистрирани застрашени видове и местообитания.

В случай на потенциална заплаха за биоразнообразието, норвежките граждани могат и сами да се свържат с предприемача, за да го предупредят, или да уведомят властите.

Доброволците също трябва да внимават по време на експедициите си, защото някои от по-уязвимите екосистеми могат лесно да бъдат увредени при грубо придвижване или дори при фотографиране. В общия случай, гражданите се приканват да проучват места в съседство с вече изследвани райони, за да се избегне излишното движение през непроучени местности.

Източник: dnevnik.bg