Властите в Индонезия конфискуваха “натъпкани” в бутилки ЖИВИ папагали

Властите в Индонезия конфискуваха "натъпкани" в бутилки ЖИВИ папагали
Властите в Индонезия конфискуваха “натъпкани” в бутилки ЖИВИ папагали

Властите в Индонезия конфискуваха “натъпкани” в бутилки ЖИВИ папагали от вида жълтокачулато какаду….

Властите в Индонезия конфискуваха "натъпкани" в бутилки ЖИВИ папагали
Властите в Индонезия конфискуваха “натъпкани” в бутилки ЖИВИ папагали

В България имаше подобен случай…През 2002г. стотици вълнисти папагалчета и корели, бяха конфискувани при опит да бъде премината границата, след което бяха настанени в Спасителния център в Стара Загора.

Птиците бяха упоени и натъпкани в “патрондажи“, пришити в шалварите на турски жени….Търговията с редки или екзотични видове е един от най-преуспяващите бизнеси, съизмерим с търговията с хора и наркотици…

Много видове са на прага на изчезването, заради незаконната търговия с тях или части от тях

Зелени Балкани работят срещу търговията с редки видове. Спасителния център в Стара Загора е официален CITES Спасителен център и приема птици, конфискувани при опит за незаконна търговия с тях…

Властите в Индонезия конфискуваха "натъпкани" в бутилки ЖИВИ папагали
Властите в Индонезия конфискуваха “натъпкани” в бутилки ЖИВИ папагали

Източник: dailymail.co.uk

Властите в Индонезия конфискуваха “натъпкани” в бутилки ЖИВИ папагали от вида жълтокачулато какаду….В България имаше п…

Posted by Zeleni Balkani on Tuesday, May 5, 2015