Възобновяемата енергия и по-ефективни коли

Възобновяемата енергия и по-ефективни коли могат да спасят Арктика от добива на нефт

Възобновяемата енергия и по-ефективни коли

Берлин. Значително нарастване на използването на възобновяема енергия и по-ефективни транспортни средства могат да сложат край на световната зависимост от изкопаеми горива и да спасят уязвимата Арктика от унищожение заради добива на нефт, според нов енергиен сценарий, представен днес от Грийнпийс, Европейския съвет по възобновяема енергия (www.erec.org) и Световната организация за вятърна енергия (www.gwec.net).

Докладът „Енергийна [Р]еволюция: Устойчива световна енергийна перспектива” предлага детайлен и практически начин за намаляване на търсенето на петрол с около 80%, особено за транспортния сектор. Енергийната [Р]еволюция показва, че няма да има нужда да се разработват нови източници на нефт, като Арктика и нефтените пясъци на Канада, или дълбоководните сондажи в морето на Бразилия, ако нашите превозни средства се захранват повече с възобновяема енергия и ако много по-строги стандарти за ефективност на колите се прилагат в Европа и на други места.

„Начинът да намалим зависимостта си от петрола и да се спре заплахата за сондажи в крехката арктическа екосистема и в други маргинални източници на нефт, е да направим колите много по-ефективни и да използваме повече електрически превозни средства, захранвани с възобновяема енергия.”, коментира Свен Теске, енергиен експерт в Грийнпийс и съавтор на доклада. „Индустрията на възобновяемата енергия се развива бързо, но автомобилната индустрия доста се бави в предлагането на нови технологии”.

Според новия енергиен сценарий, технологиите на ВЕИ биха могли да осигуряват повече от 90% от електричеството и отоплението по света и повече от 70% от транспорта. Тази трансформация на енергийната система ще поддържа икономическия растеж и ще осигури по-ниски енергийни цени. Въглеродните емисии ще бъдат драстично намалени, за да се предотвратят катастрофални промени в климата, а същевременно ще бъдат създадени милиони работни места.

За да не се експлоатират залежите в Арктика и други уязвими зони, политиците трябва да осигурят осъществяването на следните мерки:

  1. новите коли в Европа да отговарят на стандарти за ефективност, които са с 40% по-ниска консумация от днешните;
  2. да направят така, че и други региони в света започнат да прилагат подобни стандарти за ефективност на колите;
  3. енергийната консумация на колите да падне на една трета от днешните нива в дългосрочен план, като се намалява размера на колите чрез по-леки материали и по-голяма употреба на електрически двигатели.

Преходът към използването на електрически превозни средства – като частен и обществен транспорт, е ключов за намаляването на петролната зависимост и за постигане на по-голяма енергийна ефективност. Все повече енергията за транспорт в света трябва да идва от ВЕИ електричество – най-вече от слънчеви и вятърни централи.

„Имаме технологията да елиминираме изкопаемите горива от производството на електричество до 2050 г.” – заяви Стийв Сойер, генерален секретар на Световната организация за вятърна енергия. „Енергийната [Р]еволюция показва, че с известна подкрепа, производството само на вятърна енергия може да надвиши 1000 GW до 2020 г. – около 12% от електричеството в света. Това ще даде и много ползи, като повишена енергийна сигурност и ще е ключово за смекчаване на последиците от климатичните промени. Но за да достигне развитието на вятърната енергия своя пълен потенциал правителствата също трябва да действат: относно климатичните промени, замърсяването на въздуха и да спрат субсидирането на индустрията на изкопаемите горива”.

Нивото на инвестиции в нови енергийни мощности до 2050 г. за изпълнение на сценария на Енергийната [Р]еволюция ще бъде $1.2 трилиона на година, около 1% от световния годишен БВП. Въпреки че това е двойна инвестиция в сравнение с инвестициите в сценарий с изкопаеми горива от $506 милиарда, ако се заложи на ВЕИ ще има резултат от $1.3 трилиона спестявания от цени на горива годишно. Тези спестявания могат да подтикнат още повече инвестициите, за да се осъществи прехода към ВЕИ.

Посланието е ясно: по-високите първоначални инвестиции ще се изплатят в дългосрочен план и финансово, и като ползи за обществото”, заяви Джош Мат, председател на Европейския съвет по възобновяема енергия. „Политиците трябва да поемат ангажимент за осъществяването на прехода към възобновяемата енергия.”

Според новия сценарий за Енергийна [Р]еволюция глобалните емисии на въгледорен диоксид ще спаднат след като достигнат връх през 2015 г. – годината, която учените отбелязват като критична. До 2050 г. емисиите CO2 ще бъдат с 80% по-малко в сравнение с нивата от 1990 г., ако енергийните нужди се покриват почти изцяло от възобновяема енергия.

Бележка:
Копие от доклада „Енергийна Революция Устойчива световна енергийна перспектива” и резюме на доклада могат да се изтеглят от: www.greenpeace.org/international/energyrev2012 и www.erec.org

За повече информация:

  1. Sven Teske, Greenpeace International renewable energy campaign, +31 6212 96 894
  2. Brian Blomme, Greenpeace International Communications, +31 6188 30 281
  3. Greenpeace international Press Desk, +31 20 718 24 70
  4. Josche Muth, EREC Secretary General, +32 2 546 19 33
  5. Eleanor Smith, EREC Communication and Policy Officer, +32 2400 10 81
  6. Steve Sawyer, Secretary General of GWEC, +32 4951 02848

Още информация:

1. Това е четвъртото издание на глобалния сценарий Енергийна [Р]еволюция, като първото бе публикувано през януари 2007 г., като анализът непрекъснато се усложнява. Второто издание въведе специфично изследване на транспортния сектор и проучване на инвестициите във ВЕИ. Публикували сме сценарии за над 30 отделни страни и региони, както и отделни изследвания за работните места и относно какви промени трябва да се направят за подобряването на мрежите.
IPCC избра Енергийната [Р]еволюция от 2010 г. за един от водещите сценарии за “Special Report Renewable” , публикуван през май 2011г. Тазгодишното издание за първи път включва анализ на запасите от изкопаеми горива, изследване на сектора на отоплението и на социолно-икономическите ефекти от разширяването на ВЕИ сектора.

2. Сценарият от 2012 г. предвижда намаляване на добива от нефтените кладенци с 2.5% средно годишно, като намаляването за дълбоководните сондажи се очаква да е по-голямо.

3. Енергийна [Р]еволюция от 2012г. има цел от над 80% намаляване на емисиите от CO2 (база нивата от 1990 г.).

4. Докладът е разработен със специалисти от Техническия институт по термодинамика в Германския космически център (DLR), Холандския Университет на Утрехт и повече от 40 специалисти и инженери от университети, институти и световната ВЕИ индустрия. Докладът дава изчерпателна глобална енергийна концепция с детайлен анализ за реструктурирането на енергийната система, базирано на регионални оценки на доказан потенциал на ВЕИ, енергийна ефективност и използване на децентрализирана ко-генерация. Енергийната [Р]еволюция е сценарий, сравнен със сценария ‘business as usual’, използаван в докладите на World Energy Outlook.

5. За повече детайли относно последната версия на сценария отидете на: greenpeace.org

6. За да научите повече за Енергийната [Р]еволюция отидете на: www.greenpeace.org/energyrevolution

Свалете или прочетете доклада

Източник – zazemiata.org