Гръцкият биолог Анастасиос Бунас

Гръцкият биолог Анастасиос Бунас от университета в Янина ще изследва генетичните корени на една от редките птици у нас – белошипата ветрушка.

Гръцкият биолог Анастасиос Бунас
Гръцкият биолог Анастасиос Бунас

За извършване на ДНК-анализа, бяха взети кръвни проби на 28 птици, които се отглеждат в спасителния център на „Зелени Балкани” в Стара Загора, съобщиха природозащитниците.

Младите птици са част от размножителната група в рамките на европроект за възстановяване на популацията на белошипата ветрушка у нас.

Научното изследването на гръция учен било в основота на дисертацията му за филогеографията и консервационната генетика на белошипата ветрушка на Балканите. То щяла да се извършва в лабораторията по молекулярна екология и консервационна генетика на Янинския университет на Йоанина.

По-голямата част от редките птици в спасителния център са били дарени или закупени от Испания. Това щяло да даде възможност на гръцкия биолог да потърси съпоставка на генетиката на белошипите ветрушки от Балканите и тези от Иберийския полуостров.

Източник: kmeta.bg