Отложиха дебата за бездомните кучета в Шумен

Отложиха дебата за бездомните кучета в Шумен
Отложиха дебата за бездомните кучета в Шумен

Велмира СТЕФАНОВА: Общинският съвет отложи дебата за ограничаване на популацията на бездомните кучета в Шумен. На сесия днес съветниците трябваше да гласуват отчета на специално създадената работна група, която трябваше да набележи конкретни мерки за решаване на проблема. Разглеждането на документа обаче бе отложено за април.

По време на дискусията в сесийната зала д-р Валентин Атанасов предложи да отпадне готвената такса от 50 лева за регистрация на куче, тъй като е твърде висока и хората няма да я плащат. Според него, трябва да се подобри събираемостта на налога.

Евгений Цанков изрази мнение, че отчетът засяга бездомните кучета, а в мерките се визират домашните четириноги. „Това е прехвърляне на проблема от болната на здравата глава”, посочи той.

Генчо Гатев предложи да бъде гласуван отчетът, а на априлската сесия да бъдат определени мерките за ограничаването на популацията на безстопанствените кучета. „С непрекъснато отлагане ние само задълбочаваме проблема. По въпроса за промяна в наредбата относно таксата бих казал, че тя е с отлагателен период от една година. От направения анализ стигнахме до категоричния извод, че независимо от предприетите мерки към безстопанствените кучета, които са прибирани в приюта и са кастрирани, популацията започна да се увеличава. Няма как това да се случи по друг начин, освен с допълнително подхвърляне на кучета от техните стопани. Основният проблем, който поражда популацията, независимо какви мерки предприема общината, е нерегламентираното размножаване на домашните кучета. Много често, понякога по няколко пъти на деня, пред приюта се намират кашони с новородени кучета. Кастрационният център няма друг избор, освен да ги отглежда. Не забравяйте, че по закон до 31 декември 2015 г. общините са длъжни да приберат всички безстопанствени кучета в приюти. Простата сметка показва, че ако община Шумен трябва да изпълни това условие, означава да изградим още няколко приюта и да се натоварим с колосални непосилни разходи. Ще стане така, че разходите, които правим за кучета, ще бъдат повече отколкото за детски градини и детски ясли, което е абсурдно”, коментира от трибуната съветникът Генчо Гатев. Той допълни, че предложените мерки и увеличаването на таксата за домашно куче целят гражданите да си кастрират кучетата.

  • В крайна сметка дебатът за бездомните кучета бе отложен.

Източник: grada.bg