Отношенията на децата към домашните животни

Отношенията на децата към домашните животни, по-често са по-близки, отколкото с братята и сестрите им

Отношенията на децата към домашните животни
Отношенията на децата към домашните животни

Изследователите съобщават, че често децата имат по-тесни отношения с домашните животни, отколкото с братята и сестрите си. Децата не само се обръщат към животните за подкрепа, но и разговарят с тях. Въпреки че детето знае, че животното не разбира неговите думи.

Интересното е, че по-привързани към домашните любимци са тези деца, които са пострадали от несгодите в живота, такива като загуба, развод на родителите, заболявания и др. Близките отношения с домашните животни са позволявали на децата да забравят своите проблеми и да се върнат към социалното поведение по-бързо, отколкото общуването с връстниците или роднините.

Момичетата, по-често от момчетата доверяват своите тайни на животните, отколкото на приятелките и сестрите си. За детето не е важно дали неговият любимец го разбира, важно е само това, че животното няма да го осъжда и просто ще го изслуша.

Изследването продължило 10 години, в него взели участие 88 деца, които в началото на изследването били на 12 години. Информацията за поведението на децата била получена от самите тях, техните родители, роднини, учители. Било изчислено, колко често децата са разговаряли в присъствието на животното, колко често са спорили с него и колко са били удовлетворени от отношенията със своите любимци. След това качеството на отношенията човек-животно било проверено по психометричната скала, предназначена за измерване на качествата в човешките отношения. Оказало се, че отношенията човек-животно били по-здрави и уверени, отколкото отношенията човек-човек.

Източник: zooinform.ru