Жалби за замърсявания от отглеждането на животни

Четири от общо петте жалби, подадени в Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново през месец септември, са за замърсявания от отглеждането на животни в рамките на населените места – замърсяване на улиците, където преминават животните, струпване на оборски тор и неприятна миризма.

От екоинспекцията съобщават на гражданите, че общините в свои наредби, прецизират обема и вида на животновъдната дейност в рамките на населените места. При нарушения на своите наредби, те имат права да санкционират стопани, които отглеждат промишлени количества животни със стопанска цел в населените места. Поради тази причина, три от жалбите са препратени до общинските администрации Велико Търново, Дряново и Елена за решаване по компетентност.

Извършена е съвместна проверка с други институции по жалба в с. Красно Градище, община Сухиндол. Земеделският производител, описан в жалбата, отглежда голям брой кози, обработва земя и пасища. Оборският тор редовно се почиства от оборите, извозва се и се използва за наторяване. Не се изхвърлят умрели животни в съседния имот, както е посочено.

Петата жалба е за замърсяване на река Паничарка от автомивка в гр. Габрово. Проверката установи, че отпадъчните води от автомивката постъпват в каломаслоуловител, като неговото изчерпване се извършва от „ВиК” ООД, гр. Габрово. Проверена е и газстанцията в непосредствена близост до автосервиза, която също има договор с ВиК за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Източник: dariknews.bg