Забрана срещу проучването и добива на шистов газ

София. Депутатите приеха Решение за забрана на прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на шистов газ и нефт на територията на Република България. Забраната е безсрочна. Гласуваха 175 народни представители, „за” – 166, „против” – 6, „въздържали се” – 3. Приемането на решението беше аплодирано от депутатите в пленарна зала. В продължение на часове депутатите обсъждаха забраната за проучване и добив на шистов газ в България. Михаил Михайлов от Синята коалиция заяви, че трябва да се зададе въпроса – имаме ли знание или нямаме за това какви природни ресурси има България.

„След това идва редът на политика да се съобрази с експерта. Тази дискусия ми прилича на Средновековието, когато са заключвали библиотеките”, отбеляза Михайлов. Дебатът не е за или против „Шеврон”, а е за бъдещото на България и за енергийната сигурност на страната, подчерта той. „Никъде в света няма забрана за проучване. Ние сме най-бедната в ЕС, единствената, която има един доставчик на газ. Важно е да мислим екологично, но да мислим и технологично”, посочи той. Александър Радославов, БСП заяви: „Първо трябва да защитим природата и хората, после да мислим за енергийната сигурност”. Народният представител от БСП Петър Мутафчиев каза, че е приел предложението на Иван Костов, че трябва да се вземе мнението на университетските хора.

„В момента вие твърдите, че рискът за добив на шистов газ е много по-малък, отколкото строителството на АЕЦ „Белене”. Трябва да има последователност в тезите. Когато предлагате нещо подобно, нека да се направи, нека да действа този мораториум, въпреки че е временен”, посочи още Мутафчиев. Народният представител от ДПС Четин Казак каза, че няма обща позиция на БАН по темата. „Дори и от 50 години да се използва подобна технология, това не е критерий, че тази технология е безопасна. С развитието на научните открития се открива, че при използването на дадена технология изведнъж се разбира, че тя е опасна за здравето и се забранява. По този проблем въпросът не е за енергийната сигурност, това е въпросът за здравето на българските граждани, които живеят в този регион, за средата, в която ще живеят те и техните деца”, допълни Казак.

Депутатът от ПГ на ГЕРБ Диан Червенкондев каза от парламентарната трибуна: „Напълно сме съгласни и подкрепяме вашата теза за енергийна сигурност и независимост, включително и за добиване на природни богатства от нашата земя, но не на всяка цена. Нека да погледнем какво прави Франция, в Ирландия също в част от територията добивът е напълно забранен. Тази тема в момента е отворена за Европейската комисия, за дирекциите за оценка на въздействието и ще е внесена в Европейския парламент”, поясни Червенкондев.

Съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов се обърна към Петър Мутафчиев с думите: „Искам добре да стане ясна позицията ми – аз не казвам, че това е безвредна технология. Аз тези неща не мога да ги кажа. Считам, че изборът на огромната част от европейските страни в полза на проучването на добив от шисти е вероятно взето като съобразени аргументи от националната сигурност. Само във Франция и отделни територии в Ирландия има забрана. Затова казвам – да питаме институциите в БАН”.

В парламента бяха представени два проекта за решение за мораториум върху проучването и добива на шистов газ. Първият проект е внесен на 28 октомври 2011 г. от ПГ на „Атака”. Вторият проект е внесен от лидера на РЗС Яне Янев на 23 ноември 2011 г. Предложението на „Атака” е за 20-годишен мораториум, а на Яне Янев е за действие на мораториума до влизане в сила на промени в Закона за опазване на околната среда и водите. Сидеров обвини Янев, че са внесли техния проект за мораториум след натиск от ГЕРБ. „Няма преговори с ГЕРБ за мотивите за внасяне на проекторешение за мораториум за забрана на проучване и добив на шистов газ”, подчерта лидерът на РЗС Яне Янев. Валентин Николов от ГЕРБ заяви, че т.9 от предложението за мораториум от Яне Янев ще се промени и ще се посочи, че забраната за проучване и добив на шистов газ ще е безсрочна.

„При добив на шистов газ има опасност използваните химикали да отровят питейната вода. Благодарение на силния натиск на гражданското общество и позицията на три парламентарни групи тази тема стана актуална. 746 населени места ще са засегнати, ако се даде разрешение за проучване на шистов газ в Северна България”, заяви Сидеров. Според него компанията „Шеврон” е съдена в САЩ за укриване на доходи и е открито лобирана от американския посланик Джеймс Уорлик, който убеждава българското общество, че няма нищо страшно в проучванията за шистов газ.

Народният представител Валентин Николов от ПГ на ГЕРБ предложи от парламентарната трибуна безсрочна забрана за проучванията на шистов газ в територията на цяла България и в акваторията на Черно море. „Няма нищо тайно, нищо задкулисно, нито пък познавам някой от тази фирма „Шеврон”, каза още Николов. Той каза, че вече има решение на ПГ на ГЕРБ. „Искам да напомня, че лично министър-председателят от тази трибуна каза, че ако има предложения за мораториум, той лично ще говори с народните избраници от ГЕРБ и ще се опита да ги убеди да се приеме този мораториум. Лично министър-председателят вчера беше при нас и аз мисля, че нямаше един глас, който да зашити тезата, че тези добиви трябва да се прилагат при условие, че има и малкото съмнение да се замърси околната среда. След това решение оповестих, че в точка 9 лично в зала ще направя предложение от редакция от доклада, който да гласи: настоящата забрана е безсрочна и включва акваторията на Черно море”, уточни Валентин Николов. „С това искам да сложа край на спекулациите и интерпретациите. Това са фактите, това е изборът на ГЕРБ. ГЕРБ показва за пореден път, че работи с гражданското общество и се вслушва в думите му. Това ще се случва и занапред”, поясни Николов.

„Искам да кажа, че чух, че няма ОВОС на метода, по който ще се извършва. За съжаление в Закона за подземните богатства се казва, че след спечелване на конкурс се подписва договор. След това се заявява какви методи се използват и чак тогава може да се направи ОВОС”, уточни Валентин Николов. Според него всяко едно решение на Народното събрание трябва да има времетраене, трябва да се знае колко време това ще действа. „Не е достатъчно компетентен орган Народното събрание да преценява дали това е вредна методика или не. Това трябва да става от специалистите. Ние трябва да оставим на специалистите да кажат какво се случва и какво не”, каза още Валентин Николов.

Текстът на решението, прието от Народното събрание, гласи:

1. Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по-голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България.
2. Забранява добива на шистов газ.
3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ, в това число и шистов газ, на територията на Република България, които използват методите по т. 1.
4. Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т.1 или подобна технология, се преустановяват незабавно, считано от деня на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева.
5. На физически и/или юридически лица, получили вече разрешение за проучване, или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца, от влизането в сила на настоящето решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти, невключващи забранените методи.
6. Лицата от т. 5 не предоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата, дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация.
7. Забраните не се прилагат за научни изследвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват методите по т. 1.
8. Забранява издаването на лицензии, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящето решение.
9. Забраната е безсрочна и важи за цялата територия на България и акваторията на Черно море.
10. Контролът по прилагането на решението се възлага на Министерски съвет.
11. Решението влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Източник: focus-news.net