40-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици

За 40-ти пореден път Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас.

40-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Над 100 доброволци и членове на дружеството обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички големи водоеми в страната от 15 до 17 януари 2016 г. В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка.

В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ни дадат отговор на въпроса

„Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?” „Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Стойчо Стойчев от БДЗП.

„Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.