Имат ли гълъбите усет за математиката?

Може да ви звучи нелепо, но отговорът е явно да, щом биолози от новозеландският университет Отаго са се захванали да експериментират с тях в тази насока. В течение на цяла година те са обучавали птиците да правят последователен избор от три множества, съдържащи от един до три обекта (например един жълт правоъгълник, два червени овала, три жълти ленти). Поредиците от фигури се появяват на компютърен монитор, като гълъбите трябва да ги кълват в правилен, възходящ порядък за да получат пшеница като награда. По време на опита свойствата на предметите се променят хаотично, така че пернатите са длъжни да разберат, че значение има само броя на елементите, а не техният цвят и форма.

По-нататък, гълъбите показват правилният порядък на двойки множества, като при това последните съдържат не само един, два или три обекта а от един до девет. Така, според биолозите от университета, птиците не просто се научават, „зубрят” разликата между 1, 2 и 3, а успешно разпознават принципа на избора „ от малко към по-голямо”, кълвейки в правилен порядък, например, пет овала и след това седем правоъгълника. Процента на верните отговори в този опит надминава с много случайното съвпадение, като още повече, налице е фактът, че колкото по-голяма е разликата между множествата, толкова по-бързо и точно „смятат” умните пернати приятели. Според изследователите, гълъбите имат интелект, доближаващ се до този на маймуните. Ха сега де..

Източник: hicomm.bg