Малък ястреб спасиха експерти на РИОСВ и деца от Горна Оряховица

Велико Търново. Малък ястреб спасиха експерти на Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново и деца от Горна Оряховица. Сигнал за пострадалата птица е подал лекар от Ветеринарна клиника – Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Птицата е намерена от деца в централната градска част на Горна Оряховица и е предадена в лечебницата. Краката ѝ са неподвижни, но не са забелязани открити рани. Ястребът е изпратен за лечение и рехабилитация в Спасителен център за диви животни – Стара Загора.

Малък ястреб спасиха експерти на РИОСВ и деца от Горна Оряховица

Това е първият случай на пострадала птица за тази година, за който е уведомена регионалната инспекция. През 2015 г. по сигнали на граждани за птици в безпомощно състояние са извършени 10 проверки основно в общините Горна Оряховица и Полски Тръмбеш, както и в населени места в общините Велико Търново, Лясковец, Свищов и Севлиево. Седем от птиците са изпратени за лечение в Спасителен център в Стара Загора – горска улица, три бели щъркела, малка бяла чапла, белоопашат мишелов и обикновен мишелов.

Един бял щъркел е изпратен в Зоокът Павликени, един щъркел е върнат в гнездото му, а един щъркел не е намерен на посоченото място. Всички посочени видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Според него хората, които намерят защитен вид трябва да уведомят най-близката Регионална инспекция по околна среда и води. По преценка на експертите и в зависимост от състоянието на екземпляра, той се пуска на свобода в подходящ район; изпраща се за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина; предоставя се на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки; оставя се на мястото, където е намерен.

Източник: focus-news.net