Нови морски видове и птици са застрашени от изчезване

Акулите и скатовете намаляват, но популацията на атлантическата треска и атлантическия червен тон се възстановява

15% от птиците в ЕС, както и 7,5% от всички морски видове риба в европейските води са застрашени от изчезване, според нови доклади, публикувани от Европейската комисия по повод европейска конференция Зелена седмица 2015“.

Нови морски видове и птици са застрашени от изчезване
Нови морски видове и птици са застрашени от изчезване

От новите червени списъци става ясно, че въпреки някои успехи в опазването, популацията на много рибни видове намалява поради свръхулов, промени в земеползването, замърсяването, развитието на инфраструктурата и изменението на климата.

Докато популацията на атлантическата треска и атлантическия червен тон се възстановява, управлението на морската среда не е толкова успешно за други видове от търговско значение. Акулите и скатовете са най-застрашени — 40,4% от тях са заплашени от изчезване, а за 39,7% се наблюдава намаляване на популацията. Критично застрашен е морският ангел (вид акула – Squatina squatina), който преди се е срещал във всички европейски води, а сега само около Канарските острови.

Що се отнася до птиците, от оценените 533 вида като застрашени са определени 67, т. е. 13%, включително 10 вида, които са критично застрашени (най-високото ниво на заплаха). Те включват широко известни птици като общителната калугерица, жълтогушата овесарка и тънкоклюния свирец. Все пак се отчитат и някои успехи: 20 застрашени преди видове сега са класифицирани като незастрашени, сред които къдроглав пеликан, евразийски турилик, черна каня и белошипа ветрушка.

В периода между 1900 г. и средата на 80-те години на миналия век Европа вече е загубила две трети от своите влажни зони и почти три четвърти от своите пясъчни дюни и райони с ниска храстовидна растителност вследствие комбинираното въздействие на промените в земеползването, развитието на инфраструктурата, замърсяването и разширяването на градовете.

По статията работи: Надежда Бочева

Източник – investor.bg