Нов вид гущер от рода Pseudocalotes

… беше открит в тропическите гори на Виетнам на височина от 1000 метра.

Животното е кръстено от учените Pseudocalotes ziegleri – в чест на немския професор Томас Зиглер, който е автор на редица природонаучни книги за влечугите и амфибиите на Виетнам. Екземплярите от новия вид били намерени от международна група от учени. В нея участвали представители на организацията WWF и руски специалисти.

През последните шест години Виетнам се оказа “благодатен район”, където непрекъснато се появяват непознати на науката гущери. Сред тях са Acanthosaura nataliae (2006), Bronchocela orlovi (2004), Brochocela vietnamensis (2005) и Pseudocophotis kontumensis (2007)

Източник: prize.bg