Нов вид червей

Руските батискафи “Мир 1” и “Мир 2”, когато се спускали на дъното на езерото Байкал, взели проба, в която по-късно е открит непознат до този момент вид червей.

Тази изненадваща находка обаче съвсем не означава, че водата е негодна за пиене, твърдят учените.

Всъщност изследователите наскоро започнаха системни спускания на дъното на Байкал с цел да поставят там датчици и по този начин да изучат екосистемата. Както е известно, в нея се развиват редица растителни и животински екземпляри, които не се срещат другаде.

По думите на академик Грачов новият вид червей е бил открит, докато е траело спускането на батискафите в района на Баргузинския залив. Той е най-големият на Байкал, а дълбочината му е около хиляда метра.

По данни на специалистите при техните спускания на дъното на езерото Байкал били установили, че там няма “планини от боклуци”, както се твърдеше преди време.
Дъното на езерото е абсолютно чисто, повече от категорични са участниците в експедицията. Те предвидливо взели от него проби с вода и по време на среща с журналисти отпили от нея, за да докажат, че водата е годна за пиене.

Факт е, че учените вече триста години се мъчат да разкрият тайната на Байкал.

До края на годината е планирано в езерото да се извършат още около 25 спускания на батискафите, а в продължение на двете години до самия край на програмата – 160, съобщи ръководителят на уникалната международна изследователска експедиция Артур Чилингаров. Той каза, че основната цел на проучванията все пак не е да бъде намерено златото на адмирал Колчак, а да се разкрие каква е тайната на възникването на самото езеро.

Езерото Байкал е на повече от 25 млн. години и е известно с многообразието на животните и растенията, срещащи се във водите му. В езерото има 848 ендемични вида животни (около 60%) и 133 ендемични вида растения (15%). Обитават го 52 вида риби от няколко семейства.

Източник: segabg.com