Нов метод за смели костенурки

Костенурките с по-тъмно оцветени черупки се оказали по-агресивни и смели, отколкото светлооцветените си събратя. До такъв извод стигнали група учени, публикували статия в Animal Behaviour.

Eurotestudo boettgeri – Изследователите наблюдавали балканските костенурки Eurotestudo boettgeri, отглеждани в плен.Специалистите изяснили, че мъжките влечуги с по-тъмна окраска на черупката били забележимо по-агресивни при битки със съперниците си, а също по-малко се страхували от взаимодействието с хората.

Такъв тип поведение никак не се колерирал с общия размер на животното, температурата на тялото му и нивото на активност (влечуги- това са така наречените пойкилотермни (студенокръвни) животни, т.е. температурата на тялото и съответно общата активност зависят от температурата на околната
среда).