„Четири лапи” и община Ботевград ще решават заедно проблема с бездомните кучета

За решаване на проблема с бездомните кучета, общинското ръководство е потърсило съдействие от неправителствената организация „Четири лапи”. Срещата се е състояла през миналата седмица и вече има подготвен проктодоговор, в който са конкретизирани поетите ангажименти и срокове от двете страни.

„Четири лапи” и община Ботевград ще решават заедно проблема с бездомните кучета

„Първоначално представители на организацията ще се заемат с преброяването на популацията на бездомните кучета, след което ще се премине към тяхното залавяне, кастриране обезпаразитяване, ваксиниране и маркиране. В един средносрочен план се очаква, в резултата на тези предприети мерки, предвидени в закона, популацията да намалее. Всичките тези дейности ще се осъществяват в мобилна амбулатория на „Четири лапи”, съобщи кметът Иван Гавалюгов. По негови думи, ангажиментът на община Ботевград е да осигури условията по пребиваване на техните служители по време на кампанията по залавяне и третиране на бездомните кучета.

Общината ще поеме само разходите по престоя на служителите, а разходите за третиране на животните са за сметка на организацията. Както е известно, „Четири лапи” е международна организация, финансирана от дарители от цял свят. Тя съдейства активно на общини, които имат желание да решат въпроса със скитащите животни чрез хуманни средства.

Общинското ръководство ще предприеме и конкретни мерки за привеждане на приюта за бездомни животни в състояние за използване. Това съобщи още Иван Гавалюгов.

Източник: botevgrad.com