Общо събрание на клуб германски дратхаар

Асеновград. Управителният съвет на Републикански клуб германски дратхаар, със седалище в Асеновград, област Пловдив, ул. „Оборище” № 40, ф.д 4339/2001 г., свиква Общо събрание на членовете на клуба, което ще се проведе на 25.02.2012 г. от 10:00 часа в Комплекс „ Кирека ” , местност Кирека на пътя Шумен -Мадарски Конник-Каспичан,

Дневният ред включва:
1. Отчет на УС за дейността през 2011 година; 2. Дискусия и гласуване за приемане на правилника за развъдна дейност на VDD e.V.
3. Дискусия и гласуване за приемане на правилниците за работни изпитания използувани от VDD e.V.
4. Уточняване на датите и мeстата за провеждане на изпитанията през 2012 г.
5. Уточняване на датите и местата за провеждане на Семинарите за обучение на водачи и кучета.
6. Изключване на членове и прием на нови членове.
7. Разни.

Съгласно Чл.50 от устава на сдружението при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
След събранието се организира тържествена вечеря, печено агне песни и танци!!! Цена на нощувка в комплекса 15 лв. Комплекс „Кирека” е топлофициран с ТЕЦ и предлага невероятен уют и гостоприемство! Направете Резервация!

За контакти , уточнения и резервации: 0888 453 822, 0893 749 811 – Георги Тодоров За уточнения за местоположението на „Кирека”: 0885 441 445, 0889 436 280 – Тодор Гичев
На 26.02.2012 г ще се проведат следните мероприятия:
1. Оценка на Форма и Косъм – без такса за участие.
2. Установяване на твърдост към хищници и издаване на удостоверения – без такса за участие.
Желаещите да участват трябва да заявят участие не по-късно от 20.02.2012г. на горепосочените телефони.

Източник: www.bglov.com
Източник: focus-news.net