Конкурс за птица – символ на София

На 28-ми януари БДЗП стартира он-лайн конкурс за избор на птица-символ на София. Конкурсът е част от проекта „ВИЖТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Летящото богатство на България” на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), подкрепен и финансиран от Фондация Америка за България.

Амбициозната цел на проекта е да популяризира България като дестинация за приородосъобразен туризъм и важен орнитологичен център, като постави акцент на възможностите за наблюдение на птици в националната политика при представяне на туристическите възможности на страната ни, като в същото време повиши интересът към птиците и желанието за опазване на техните местообитания сред широката публика.

За да популяризираме птичето богатство на страната, искаме да дадем възможност на жителите на градовете да опознаят първо техните съседи – обитателите на дворовете, парковете и градинките. В този контекст проектът стартира он-лайн конкурс за птица-символ на София.

Специално разработеният за целта сайт ИЗБЕРИ ПТИЦА-СИМВОЛ НА СОФИЯ ) представя 12-те най-често срещани и най-познати пернати обитатели на столицата – Алпийски бързолет, Градска лястовица, Гугутка , Голям пъстър кълвач, Керкенез, Кукумявка, Кос, Голям синигер, Славей, Горска зидарка, Домашно врабче и Сойка.

Всеки вид е представен с портрет – снимка, кратък текст-разказ с интересни факти и характерните звуци, които птицата издава. Посетителят на сайта може да гласува за избрания от него вид, както и да проследи развитието на класацията.

Сайтът стартира официално на 28-ми януари и остава отворен за гласуване до 15-ти март. На 22-март – началото на пролетта – ще обявим резултатите от гласуването.

За да сложим акцент на природата в града и по-специално на градските паркове като място за срещи с природата, както и за да популяризираме резултата от конкурса, ще дадем живот на спечелилия вид в градска среда като поставим инсталация в Южния парк. Тя ще бъде резултат на конкурс между училищата по изкуства. В парка ще бъде трасирана и специална пътека за наблюдение на птици, оборудвана с информационни табла за видовете, които могат да бъдат видени.

Очакваме ви на ИЗБЕРИ ПТИЦА-СИМВОЛ НА СОФИЯ

Информация за конкурса и неговото развитие ще може да намирате във Facebook на БДЗП: . Ще се радваме да споделите тук и ваши снимки на птиците-участници в конкурса!

С МЕДИЙНАТА ПОДКРЕПА НА

ДИР.БГ

За БДЗП (www.bspb.org)

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е природозащитна гражданска организация, която от 1988 г. работи за опазването на дивите птици и българската природа.
Ние опазваме птиците чрез преки природозащитни дейности, като охрана на гнезда на световно застрашени видове като царския орел и подхранване на последните останали лешояди в България. Опазваме най-ценните места за птиците – орнитологично важни места и защитени зони от мрежата Натура 2000, – за да могат те да оцелеят, когато гнездят, мигрират, зимуват или почиват по време на дългите си прелети.
Всяка година над 30 000 души посещават природозащитните ни центрове „Пода” край Бургас и „Източни Родопи” в гр. Маджарово. Над 9 000 ученици, студенти и граждани участват в утвърдили се вече инициативи на БДЗП, като Европейски дни на птиците, Жива пролет, По следите на птиците.
БДЗП е партньорът за България на BirdLife International – най-старата световна организация за защита на птиците. БДЗП е членска организация с централен офис в София и шест регионални офиса в страната.

За Фондация Америка за България (www.americaforbulgaria.org)

Фондацията подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.
В областта «Земеделие, гори и околна среда» Фондацията подкрепя множество проекти за устойчиво развитие в селското стопанство и опазването на околната среда в България. Реализирани са редица успешни инициативи, свързани както с популяризирането на природните ресурси на страната, така и с различни обучения за професионалисти, ангажирани в секторите земеделие и околна среда.
Главната цел на фондация «Америка за България» в тази област е да акцентира върху значимостта на заобикалящата ни среда и начините за опазването й.

За повече информация:
Тея Иванова
БДЗП
Отговорник комуникации
Tea.ivanova@bspb.org
0878 599 362

Източник – bspb.org