Панаир на биопродукти и екологични бизнес решения

От 17 до 19 май в парка на Русенския университет ще се проведе ПАНАИР НА БИОПРОДУКТИ И ЕКОЛОГИЧНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ECO-BIZ FAIR). Панаирът се организира по линя на проекта “ЕКОЛОГИЧНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА БИЗНЕС ЗОНА – ECO BIZ”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. На 30 фирми от Русенска област ще бъде предоставена безвъзмездно изложбена площ, павилиони и оборудване, за да представят своята продукция и услуги.

На 17 май представителите на фирмите-участнички ще бъдат поканени да участват в семинар “How to ECO BIZ”, на който ще бъдат изнесени доклади за предимствата на еко-бизнеса. Фирмите ще могат да ползват и услугите на двете инфо-точки, които ще бъдат създадени през м. април и ще предлагат консултации на заинтересованите, вкл. и образци на бизнес планове с екологична ориентация.

  • Източник -ruseinfo.net