Подобряване на положението и благосъстоянието на повече животни

Когато преди няколко години новия УС пое сдружението, се зарекохме, че приоритет ще ни бъдат дейности, които биха довели до подобряване на положението и благосъстоянието на повече животни и възпитаването на по-отговорно отношение – и към животни, и към природа. Поради тази причина акцентът не е върху спасяване на отделни кучета и котки, а върху качествена работа в работни групи; граждански инициативи, жалби и сигнали, съдебни дела и други форми на натиск върху институциите, за да си свършат работата.

Подобряване на положението и благосъстоянието на повече животни
За нас е важно повече хора да са запознати със законите, да са наясно със своите права и с правата на животните. Важно е да знаете, че като членове на ЕС също следва да спазваме определени директиви. Важно е също да търсим сметка за несвършената работа от тези, които получават заплати като държавни и общински служители. Да ги питаме, каква работа са свършили, получавайки заплати, които ние им осигуряваме. И да не позволяваме на местни “величия” да създават собствени правила в разрез със законови разпоредби.

Многократно сме казвали – не трябва по никакъв начин да правим компромиси със законите. Ако искаме в тази държава нещата да вървят, трябва да спазваме законите и да изискваме от държавните и общински служители същото.

Готови сме да помогнем на всеки, който иска да подаде сигнал за закононарушения, свързани с животни и природа.

На страницата ни има качени жалби, сигнали и искания за достъп до обществена информация, които сме подавали – за да можете да ги използвате като пример, за да напишете ваши.

Молим ви, бъдете активни. Само така можем да променим нещата. Коментари във Фейсбук не вършат работа.

Източник: На Ти с Природата