Препариран Морски орел в експозицията на Екомузея с аквариум в Русе

Препариран Морски орел обогати експозицията в зала “Блатна екосистема” на Екомузея с аквариум в Русе. Инсталацията представя защитената птица в полет с уловен малък гмурец, съобщиха от културната институция в града.

морски орел
Тялото на Морския орел е предадено за попълване на експозициите на Екомузея в края на миналата година. Тогава в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е подаден сигнал за намерена мъртва птица от застрашения вид от служители на държавно ловно стопанство “Дунав”. Специалистите от Екомузея са направили серия от изследвания, за да се установи причината за смъртта на орела.

Направена е била и рентгенова снимка, която е показала, че не е бил отстрелян. Най-вероятната причина за леталния изход на птицата е отравяне или заболяване.

Морският орел “Haliaeetus albicilla” е една от най-редките птици в България. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България. Обитава райони около реки, езера, морски басейни и океани, богати на храна. Гнезди по високи дървета.

Източник: greentech.bg