Протестно писмо до Бойко Борисов и на 13 ти протест

Създателите на петицията за създаване на Зоополиция към ОД на МВР /подкрепена от над 37 000 души/ изпратиха протестно писмо-декларация до Бойко Борисов и до още трима министри. В декларацията се припомня заявена подкрепа и поети ангажименти, по отношение на създаване на структура която да се бори с ескалиращото насилие над животни и се настоява за незабавна и адекватна реакция по проблема. Авторите на протестната декларация организират и протест на 13.03 .2015 г в София.

Протестно писмо до Бойко Борисов и на 13 ти протест
Протестно писмо до Бойко Борисов и на 13 ти протест

Петицията бе създадена от варненската група КГБ/ Контрол и Грижа за Бездомните животни/ и бе подкрепена от редица организации. Тя бе връчена на двама министри и на няколко депутата от различни парламентарни групи.

ДО: г-н Бойко Борисов –

Министър-председател на Република България,

ДО: г-н Веселин Вучков-

Министър на вътрешните работи на

Република България,

ДО: г-жа Лиляна Павлова –

Министър на регионалното развитие и

благоустройството на Република България,

ДО: г-н Красен Кралев –

Министър на младежта и спорта на

Република България

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Създаване на зоополиция към МВР

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Вучков ,

Уважаема г-жо Павлова,

Уважаеми г-н Кралев,

С всеки изминал ден насилието над хора и животни заема все по – големи и застрашаващи размери. Статистиката и опитът на криминалните психолози показва, че голяма част от лицата, малтретиращи и издевателстващи над животни проявяват склонност към посегателство над хора. Въпреки поетия от г-н Борисов ангажимент на 20.04.2012 г. и изразената подкрепа за изграждане на зоополиция към МВР на г-жа Павлова и г-н Кралев в хода на предизборната кампания, до момента няма ясно предприети действия по осъществяването на подобен проект.

Настойчиво призоваваме за:

1/ Незабавно законодателна инициатива и свикване на работна група за промяна на закона за МВР, даваща възможност да бъде създадена подобна структура към МВР и осигуряваща безпроблемната ѝ работа в разкриването на организирани престъпни групи, извършващи нелегален трафик на животни и организиране на животински боеве, разследващата дейност, патрулно-постовата дейност, свързана с превенцията на престъпления и нарушения, контролната дейност и административно-наказателната дейност.

2/ Изработване на методика за назначение и обучение за длъжност ,,зоополицай“ към МВР (длъжностните характеристики се взаимстват от други държави с вече изградена зоополиция), съответстваща на спецификата на длъжността и добрите световни практики в хуманното отношение към животни.

3/ Създаване на механизъм за взаимодействие с неправителствени и доброволчески организации относно настаняване, лечение и обгрижване на пострадали и отнети в полза на държавата животни, като приоритетен при взимане на решенията да бъде качественият показател на предлаганите медицински и/или санитарни условия.

4/ При залегнала в закона опция за насилствено изземване на животно от неговия стопанин в полза на държавата, в случайте когато е застрашено добруването на животното и са налице нехуманни практики в отношението на стопанина към неговото подопечно същото да се изземва в полза на държавата, но на финансовата издръжка на лицето сторило злодеянието или проявило небрежно отношение към животното.

Вярваме, че създаването на структура ,,Зоополиция“ към МВР е единственият начин да се противодейства на жестоките посегателства над животни и ескалацията им над хора. Ще доведе до улесняване на работата на дирекциите изземайки от тях неприсъщите им функции и случаи, до повишаване на общата разкриваемост на престъпленията и до постепенното разрешаване на проблеми от обществено значение свързани с животни.

  • Подписали:

Лилия Димитрова- СНЦ ,,Зоозащита“

Мариела Тасева- фондация ,,Анимал хоуп България-Варна“

Даринка Бързева- СНЦ ,,Право на живот по закон“

Надя Станчева- фондация АР София

Диана Начева – КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Любен Начев – КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Ивайло Василев- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Радостина Радева- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Сияна Петкова- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Валентин Николов- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Мария Желева- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Анита Иванова- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Александра Чиракова- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Анна Арнаутска- КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Николай Добрев – КГБ- Контрол и Грижа за Бездомните животни

Източник: ovarna.bg