Тълкуване на стандарта Амстаф – Част 4

pictureКондиция (има се в предвид изложбена кондиция). Кучето е в кондиция, когато е в добро здраве, с оптимално тегло, добре развита мускулатура, лъскав косъм, бистри и живи очи и е в добро, весело настроение. От последното зависи до голяма степен добрата изява на кучето на изложбения ринг. Отличната кондиция е моментно състояние на кучето. Тя влиза в задълженията на стопанина. Не е възможно едно куче да бъде постоянно във върховата си, отличната кондиция. Тя се постига с много желание, труд, знания, постоянство и средства от страна на стопанина. За нейното постигане е нужно време, така че точно в деня на изложбата или изпитанието, кучето да се представи в най-добрата си кондиция.

Пропорционалност. Означава всички части на тялото на кучето да бъдат хармонично съчленени, съразмерни едни към други и с оптимални размери. Куче с дълго и тясно тяло, с тежка, широка и прекалено голяма глава, не може да е пропорционално. Колкото по-добър е типът и кондицията на кучето, толкова по-пропорционално би следвало да е то.

Изразителност, изисканост. Тези две понятия се дефинират като маниер на елегантност и грациозност, излъчващи благородство. Тези две качества често са важен критерий за победата на кучето на екстериорната изложба. Изисканото куче показва най-добре достойнствата на своята порода. То излиза на ринга с гордост, с издължен врат (има се в предвид стойката на врата, а не дължината му), с вдигната високо глава, с храбро поведение, излъчващо достойнство. Изисканото куче е ведро и спокойно. При движението си в ринга крачката му е широка, равномерна и плавна, без клатушкания и друсане. Изисканото куче не обръща никакво внимание на околните в ринга както в движение, така и поставено в стойка. То е като “глухо” в ринга и зачита желанията единствено на своя водач, като през цялото време се опитва да се представи максимално добре.

Изразителността е положително излъчване на главата на кучето – “лицето”. От голямо значение за изразителността са “топлите и добри очи”, излъчващи спокойствие и любопитство. Често за изразителните кучета шеговито се казва, че са с умен поглед. Всички големи шампиони притежават тези две качества. Изискаността и изразителността са качества, които не могат да бъдат придобити при кучетата. Те или се раждат с някое от двете, а може и с двете (най-добрият вариант), или не.

Изразителността е качество, което не може да бъде изгубено в последствие, но изискаността може да бъде изгубена, ако методите на възпитание са неправилни и сурови. Ако не съществува приятелство между кучето и стопанина, ако не се полагат постоянни грижи за здравето на кучето или ако средата на живот не е добра, е сигурно, че кучето ще изгуби качеството си изисканост. Куче, което е с отличен тип, но е без изисканост, няма предимство пред куче от същия тип, но с изисканост. Ако пък две кучета с отличен тип и еднаква изисканост (това са изключително редки случаи, които обаче не са невъзможни) се конкурират на ринга, решаваща роля ще изиграе изразителността.

Автор: Исперих Бурханларски

Източник – със съдействието на: Йордан Гулев – Jordan Staff Kennel – American Staffordshire Terriers

Прочетете още:  Част 1, Част 2, Част 3

baner