Цените в растениевъдството и животновъдството

София. Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2011 г. нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на 2010 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). В растениевъдството цените са се увеличили с 3.6% а в животновъдството – с 2.7%. Увеличение е отчетено при зърнените култури – с 5.7%, техническите култури – с 4.3%, живите животни – с 2.1%, и животинските продукти – с 3.2%. Отчетени са по-високи цени на меката пшеница – с 3.2%, царевицата – с 5.6%, слънчогледа – с 1.7%, едрия рогат добитък – с 6.0%, домашните птици – с 2.5%, и кравето мляко – с 1.4%. По-ниски са цените на зеленчуците – с 2.6%.
Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 2011 г. е със 7.6% над равнището на същото тримесечие на 2010 година. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал – с 3.1%, електроенергията и горивата – с 10.8%, минералните торове – с 27.0%, и фуражите – със 7.6%.

Източник: focus-news.net