Зелена светлина за депото за отпадъци

Община Стара Загора спечели делото за изграждането на Регионално депо за отпадъци край Ракитница. Проектът получи зелена светлина, след като ВАС отхвърли жалба на Инициативния комитет от Ракитница, срещу Решението по ОВОС.

Върховният административен съд на България, в съдебно заседание на 12 декември 2011 година, отхвърли жалбата на Инициативен комитет от Ракитница, подадена от председателя Генчо Иванов, против решение по оценка на въздействието върху околната среда от 17 септември 2010 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора, като неоснователна.

Върховният административен съд разгледа жалбите на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Община Стара Загора по Решение No 154 от 04.07.2011 г. на Административен съд – Стара Загора.

С него се отменя като незаконосъобразно Решението по оценка на въздействието върху околната среда от 17.09.2010 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците край Ракитница.

Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

Източник: dariknews.bg